BREAKING NEWS

Looking for the Municipality of Tirana, the PD candidate surprises: I will not vote for anyone in the primaries, the opposition is heading towards shame

Looking for the Municipality of Tirana, the PD candidate surprises: I will not
x
BREAKING NEWS

Impressive views, Burj Khalifa "wears" Red and Black to congratulate the Independence of Albania (VIDEO)

Impressive views, Burj Khalifa "wears" Red and Black to congratulate
x
BREAKING NEWS

The official himself confirms it, the minister is threatened with life, the details are disclosed

The official himself confirms it, the minister is threatened with life, the
x
BREAKING NEWS

Lawyer Njjela issues a strong appeal: If you see one, never approach it, treat it with contempt and disdain

Lawyer Njjela issues a strong appeal: If you see one, never approach it, treat
x
BREAKING NEWS

"I was blown away by..."/ Injured the mayor of Divjaka, the author of the event clarifies the dynamics of the collision: I tell you what they told me

"I was blown away by..."/ Injured the mayor of Divjaka, the author of
x
BREAKING NEWS

"Balance of war", expert Karamuço raises the alarm and shows what is happening in the country

"Balance of war", expert Karamuço raises the alarm and shows
x
BREAKING NEWS

Patents are no longer a secret either, Homeland Justice publishes database and delivers strong message

Patents are no longer a secret either, Homeland Justice publishes database and
x
BREAKING NEWS

Joe Biden important message for Albania: Including the fight against corruption and organized crime...

Joe Biden important message for Albania: Including the fight against corruption
x

Politike

"The government does not remain silent by chance" / The Freedom Party discloses the scheme for the incinerator affair and shows the important movements of the minister of Rama: Scandal!

"The government does not remain silent by chance" / The Freedom Party

The Freedom Party has published other new facts this Tuesday regarding the Fier incinerator, as well as the involvement in the scandal of the Ministry of Infrastructure and Energy headed by Belinda Balluku.

PL MP, Petrit Vasili, said that the Fier incinerator is "entirely a fraud where the government does not stay silent by chance, but is a part of these bargains".

"In this second corps, the incinerator is declared ready for delivery, so they have it completed in March 2021, they say come and take delivery.

The citizens remain surprised, the ministry from March to June in the country took 24 hours that the postponement of this famous project is almost 3 years, even they said they were ready, but it turned out that they were not ready at all.

Instead of the government being interested, it was less interested, why didn't the government want to take over this finished in March 2021?

We are in August 2022! In the meantime, they are notified in writing, and at the end of the day, the delivered facility turns out to be neither tested nor verified nor does it produce energy.

It's a whole scam where the government doesn't stay silent by chance, but it's part of this money and deals to circulate including penalties that should tighten the concessionaire, although there is a supervisor. Nothing happens," Vasili said.

The explanation made by the National Coordinator of the War against Corruption in the Freedom Party, Brisida Shehaj:

 

An important moment: The first letter, March 30, 2021, the concessionaire company addresses the work supervisor and says we have completed the work, we are ready for testing and we are working with international companies for the certification of the work. So March 30.

The second letter, on March 31, the supervisor of the works addressed to Mrs. Belinda Balluku, who is the Ministry of Infrastructure, which is the contracting authority, "allow us to inform you why the works for the realization of the Fier incinerator have been completed and can be continued with the signing of the minutes of the works.

The concessionary company that is 70% owned by Klodian Zoto is taking measures for certification by international companies specialized in their field.

Më tej në 28 prill, kompania i drejtohet sërish ministrisë, drejtuar zonjës Belinda Balluku, e thotë sjellim dhe një herë në vëmendje, ministria kishte 1 muaj që flinte e nuk përcillte një shkresë, se jemi të gatshëm të firmosim me procesverbalin, kërkojnë caktimin e përfaqësuesve të autiorutetit kontraktues që do jenë prezent.

Kujtohet ministria në 7 qershor, dy muaj e ca pas shkresës së parë. Personat përgjegjës do jenë njësia e zbatimit të projektit.

Tani, në datat 24 dhjetor 2021 dhe 14 shkurt, supervizori i drejtohet koncensionarit, bazuar në kontratën koncensionare, duke qenë se punimet për reailizmin e projektit kanë përfunduar që në 30 mars 2021.

Në 28 shkurt 2022, supervizori sërish shoqërisë koncencesionare, vë për dijeni sekretaren e ministrisë së Infrastrukturës e thotë kemi kërkuar info për testimin e veprës e s’kemi marrë përgjigje, këtu rikujton një moment ku thotë që sipas kontratës, koncensionari njofton me shkrim 15 ditë para kur do nisë testimi i vënies në punë të impiantit.

Po bëheni gati një vit që nuk është realizuar testimi i impiantit të djegies e prodhimit të energjisë, pra zemra për të cilën u ndërtua inceneratori. Sanksionet që parashikohen arrijnë në 2250 euro në ditë vonesë për vonesa deri në 300 ditë. Këtu jemi afro 330 ditë vonesë.

Nëse flasim sot bëhet një vit e gjysmë.

Nuk firmoset situacioni përfundimtar i thuhet.

Kompania në 8 mars kthen përgjigje, ky është moment shumë skandaloz. I drejtohet ministrisë, supervizorit, ‘shoqëria ka hasur disa ditë vonesë në fazën e testimeve të veprës’, pra një vit pasi kishte mbaruar vepra, kompania koncensionare njofton Minsitrinë e thotë janë larguar kompanitë e huaja që bënin punimet dhe stafet e huaja ska kush të vejë në punë inceneratorin e Fierit.

Supervizori i kthen përgjigje në 17 mars, i thotë na tregoni nëse janë të gjitha elementët e impiantit. Na demonstroni proceset që po ndiqni. Kërkohet grafik i saktë i monitmit dhe koluadimit të objektit. Paska pasur dhe një vizitë në impiant se ne leter thuhet ‘pas vizitës ne impiant u vërejt se ka nevojë për një mirëmbajtje më të mirë’.

Pra ajo vepër po amortizohet se koncensionari nuk e mirëmban.

‘Jeni me vonesë në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale’ thuhet ne leter.

This moment culminates with the payments that the ministry spent 1.8 million euros again to this concessionaire.

Most read