BREAKING NEWS

Four minor children are transported to the Durrës hospital, the police reveal the first details of the serious event

Four minor children are transported to the Durrës hospital, the police
x
BREAKING NEWS

Robert Pope reveals the big blunder that Yuri Kim made at America's Independence Day: It's embarrassing

Robert Pope reveals the big blunder that Yuri Kim made at America's
x
BREAKING NEWS

"Today a big dream came true", Kreshnik Spahiu gives the big news: Thank you God

"Today a big dream came true", Kreshnik Spahiu gives the big news:
x
BREAKING NEWS

Following the high numbers in the country, the Ministry of Health reveals how many infections and loss of life have been recorded in the last 24 hours from COVID

Following the high numbers in the country, the Ministry of Health reveals how
x
BREAKING NEWS

The "invasion" of Albania by the African heat, the weather takes a big turn next week, here's what is expected to happen

The "invasion" of Albania by the African heat, the weather takes a big
x
BREAKING NEWS

Will the Meta-Berisha reunion happen? Journalist Robert Pope makes a strong statement about the two politicians

Will the Meta-Berisha reunion happen? Journalist Robert Pope makes a strong
x
BREAKING NEWS

Scorching temperatures won't last long, weather takes an unexpected turn, here's what awaits us next week

Scorching temperatures won't last long, weather takes an unexpected turn,
x
BREAKING NEWS

"Don't touch us...", Putin's ally threatens the West with revenge: You will get the answer in just a second!

"Don't touch us...", Putin's ally threatens the West with
x

Politike

Sensational! The Albanian MP is sentenced to three years in prison

Sensational! The Albanian MP is sentenced to three years in prison

The Basic Court in Prizren found the deputy of Vetëvendosje Movement, Jetmire Vranezi, guilty and sentenced her to three years in prison and a fine of 2 thousand euros. Such a sentence has also been imposed on Islam Thaçi.

Full notice of the Court:

The Basic Court in Prizren, Department of Serious Crimes (trial panel, Kymete Kicaj - President, and members Raima Elezi and Refki Piraj), has pronounced a guilty verdict, against the accused I.Th., and JV, because:

That on 19 July 2019, and 21 July 2019, in Prizren in the building "Abi Çarshia" the accused in the capacity of officials using official duty or authority exceed their powers in order to cause damage "Abi" LLC, Prizren in that way:

- The accused I.Th., in the capacity of the Director of the Inspectorate in the Municipality of Prizren, knowing that they have no right to demolish the building after the injured party has applied for legalization in accordance with the decision of MESP dated 27.08.2018, gives consent, organizes and actively participates in the demolition of the building "Abi" LLC, in Prizren,

- Accused JV, in the capacity of construction inspector knowing that they have no right to demolish the building of the injured party, as it is contrary to the decision of MESP dated 27.08.2018, in addition to the inspections they have carried out on the buildings, accused

JV, receives a conclusion on the demolition of the building "Abi Çarshia" property of "Abi" LLC, with no. ……. on 15.07.2019.

Thus, the defendants, on 19.07.2019, with their active participation, carry out the demolition of the annex of the building "Abi Çarshia" knowing that the injured party has submitted the application for legalization, act in violation of Law no. 06 / L024, for the treatment of illegal constructions, and that Article 6 and 11, par. 6 in contradiction with article 5,6 and 7 of the Administrative Instruction no. 06/19, dated 12.07.2019, the Law on General Administrative Procedure and decisions of the Ministry of Environment and Spatial Planning no. A213 / 18 and A-179/19, which annulled the rulings of the Directorate of Municipal Construction Inspectorates in Prizren no. ………… .., nr. ……………, obliging the Municipal bodies in Prizren to act in accordance with the law on the treatment of illegal constructions, as well as the Administrative Instructions in force,

Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer penale keqpërdorim i pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 414 par. 1-1 lidhur me nenin 31 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Andaj Gjykata, në kuptim të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i GJYKON:

– Të akuzuarin I.Th., Dënim me GJOBË në shumën prej 2.000 (dymijë) euro, dhe Dënim me BURGIM në kohëzgjatje prej tre (3) viteve

– Të akuzuarën J.V., Dënim me GJOBË në shumën prej 2.000 (dymijë) euro, dhe Dënim me BURGIM në kohëzgjatje prej tre (3) viteve

Të akuzuarit – E.M.-Th., A.T., I.B., dhe Sh.K., LIROHEN NGA AKUZA, ngase nuk është provuar se kanë kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 414 par. 2 lidhur me par.1 dhe neni 31 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I dëmtuari “Abi” Sh.P.K., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil.

Pas shpalljes së aktgjykimit, kryetarja e trupit gjykues, gjyqtarja Kymete Kicaj, në pika të shkurtra ka arsyetuar dënimin e shqiptuar duke sqaruar se në bazë të administrimit të provave, duke analizuar veç e veç secilën provë materiale, deklarimet e dëshmitarëve dhe mbrojtjen e të akuzuarve, Gjykata ka gjetur se të akuzuarit I.Th., (në cilësi të Drejtorit të Drejtorisë së Inspektoratave) dhe J.V., (në kuadër të zyrtares pranë Drejtorisë së Inspektorateve), duke vepruar me dashje direkte tejkalojnë autorizimet e tyre ligjore.

Bazuar në të gjitha provat, Gjykata ka vlerësuar se autoritet – të akuzuarit nuk kanë respektuar ligjet e aplikueshme dhe udhëzimet administrative.

The injured party was instructed in a regular civil dispute, as the trial panel partially forgave the expertise, only in terms of ascertaining the damage, but not in its amount in the amount of 69,729.66 euros.

Following the announcement of the judgment, the presiding judge informed the parties that within the legal deadline all parties in the proceedings will receive the full judgment in written and reasoned form.

The dissatisfied party has the right to appeal against this Judgment to the Court of Appeals.

Most read