BREAKING NEWS

Coronavirus in Albania / 15 dead in the last 24 hours, 594 new cases with Covid, 984 citizens recover

Coronavirus in Albania / 15 dead in the last 24 hours, 594 new cases with Covid,
x
BREAKING NEWS

Killed the policeman in Lezha, Aldi Rama leaves urgently for Tirana, here is his health condition

Killed the policeman in Lezha, Aldi Rama leaves urgently for Tirana, here is his
x
BREAKING NEWS

It was reported that he committed suicide, the police give the official notification to Aldi Rama

It was reported that he committed suicide, the police give the official
x
BREAKING NEWS

SPAK lands in this city, Education offices are raided

SPAK lands in this city, Education offices are raided
x
BREAKING NEWS

The action ends / He was being chased by the police for 5 hours, the perpetrator of the execution of the police officer in Lezha commits a serious act

The action ends / He was being chased by the police for 5 hours, the perpetrator
x
BREAKING NEWS

The director of "Shefqet Ndroqi" resigns, this is the well-known doctor who takes his place (NAME)

The director of "Shefqet Ndroqi" resigns, this is the well-known
x
BREAKING NEWS

Dynamics / He was with the killed deputy commissioner, the Chief of Crimes in Lezha Police gives the details of the tragic event: We were looking to arrest someone else who had injured earlier ... (NAME)

Dynamics / He was with the killed deputy commissioner, the Chief of Crimes in
x
BREAKING NEWS

Execution of Deputy Police Commissioner, Yuri Kim reacts immediately

Execution of Deputy Police Commissioner, Yuri Kim reacts immediately
x

Opinion / Editorial

11 points of the demagogic grotesque that keep the DP in the "presidency without democracy"!

11 points of the demagogic grotesque that keep the DP in the "presidency

The list of 11 points and the superficial one, which if you analyze it well carefully, is even worse for the PD than for the master of state painting or Rama, they are fantastic. Lulzim Basha, he is also trying to paint with words and proposals, but his illness of being with face from Rama, but with back from Berisha, or between the two, unfortunately there is no cure, neither political nor moral. Medemek want to make new statutes and models of internal democracy in the DP. Medemek want to make "a big and open party", but medemek, because they neither intend to do anything nor change anything, because after all, they are the ones who did everything to make nothing happen . Agreed? I am talking about good internal democracy in the DP. It is that party in great difficulty both with the internationals (Berisha's work) and with itself and it happened to have a "lucky" person for the position he holds and unfortunate for democracy in Albania. An imitator of the disease of being with Shilla and Karibda who are Berisha and Rama. Certainly two different people, but many, many times more godly and clear in their evil, how a party is governed and run. Wednesday's meeting in the DP will certainly take place before my article you are reading, but for me the meetings in the DP do not even matter, because they are like the meetings of the "Komsomols" of the PKBS once or of the former ALP are once with us , but "youth" not the party. Certainly two different people, but many, many times more godly and clear in their evil, how a party is governed and run. Wednesday's meeting in the DP will certainly take place before my article you are reading, but for me the meetings in the DP do not even matter, because they are like the meetings of the "Komsomols" of the PKBS once or of the former ALP are once with us , but "youth" not the party. Certainly two different people, but many, many times more godly and clear in their evil, how a party is governed and run. Wednesday's meeting in the DP will certainly take place before my article you are reading, but for me the meetings in the DP do not even matter, because they are like the meetings of the "Komsomols" of the PKBS once or of the former ALP are once with us , but "youth" is not a party.

Here are 11 proposals of Lulzim Basha for changes in the statute of PD

1. Included as values ??that are protected, promoted and promoted by the Democratic Party, meritocracy and equal opportunities in employment and career, promoting a stable and professional public administration; the fight against corruption and an end to the phenomenon of impunity; severing the links between politics and organized crime, through the complete decriminalization of political and public life, as well as promoting an independent and impartial justice system that serves only the citizens and the public interest. Point one is the end-to-end, meaningless demagoguery and an ugly dementia where there is nowhere to go. What the party has to do with the promises for similarity to the state that it is "presumed to have", this can only be noticed in Berisha's Komsomols and of course the head of the Komsomol is Basha. It is a "philosophical impossibility" for a European popular party to write such nonsense about its internal affairs (as a draft statutory point). The above are self-evident in a democratic party and there is no need for drafting either. Well, then comes point two.

2. Është zgjeruar koncepti i demokracisë së brendshme në parti edhe për përzgjedhjen e kandidatëve për pushtetin lokal, duke ngushtuar kompetencën qe kishte kryetari i partisë në këtë drejtim. Në këtë mënyrë, detyrimi për konsultimin e anëtarësisë është përfshirë edhe për kandidatët për pushtetin vendor, të cilët pas konsultimit me anëtarësinë do të propozohen nga: Kryetari i partisë, caktohen nga Kryesia e PDSH-së dhe lista e plotë do të miratohet nga Këshilli Kombëtar. Në këtë mënyrë është përfshirë në vendimmarrje, si organ ratifikues i listës edhe Këshilli Kombëtar. Hahaha marrëzitë me medemek hapjen e vendimmarrjes janë një grotesk. Kur propozon kryetari ka marrë fund çdo gjë dhe këtë e dinë dhe më të urtët dhe më jo të urtët e Partisë Demokratike. Thjesht janë profka ose demagogji të një komsomolasi si Lulzim Basha. Shumatorja e propozimeve të anëtarësisë te individi është demokracia, të tjerat janë profka.

3. Është rikonceptuar Kryesia e Seksionit, e cila do të përbëhet nga Kryetari, Sekretari dhe Nënkryetari i Seksionit. Kryetari i Seksionit zgjidhet nga anëtarët e seksionit sipas parimit "një anëtar, një votë”. Sekretari i Seksionit emërohet nga Kryetari i Degës. Nënkryetari i Seksionit emërohet nga Kryetari i Grupseksionit. Po ka harruar të thotë (Basha) se kryetari i partisë ka në dorë kryetarin e degës dhe ja ku shkoi prapë vendimi i tij deri te seksioni dhe sekretari. Profka demagogjike deri në qelizë.

4. Është shtuar si strukturë vendore e partisë edhe Këshilli Koordinues i Qarkut, që drejtohet nga Drejtues Politik i Qarkut, që emërohet nga Kryetari i Partisë. Kjo do të jetë një strukturë e përhershme me përgjegjësi në organizimin elektoral dhe aksionet e veprimtaritë politike të PDSH në nivel qarku. Po kanë imituar dobët socialistët ose rilindistët dhe mund të mos e kishin bërë, por Basha nuk është i zoti të shpikë. Varësia është te Kryetari i Partisë që forcon pozitat në dy sisteme haptas në mënyrë groteske. Sundimi në këto dy pozicione të kryetarit Basha është “kryetarokraci”.

5. Është zgjeruar Kryesia e Degës së Partisë, ku do të përfshihen edhe anëtarët e Këshillit Kombëtar të PDSH që kanë vendbanimin në Degë apo janë caktuar të mbulojnë Degën; si dhe vetëm për Degët qendër qarku, 7 (shtatë) anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i Degës. Me vendbanim mor zot. Kryevepër. Jo në Tiranë hëëë.  Janë organizma qesharakë që i shërbejnë kryetarit si shtesë kontrolli.

6. Është rikonceptuar mënyra e funksionimit të Këshillit Kombëtar, duke parashikuar që anëtarët e zgjedhur të Këshillit Kombëtar të organizohen në Departamente të Këshillit Kombëtar, që funksionojnë si strukturë këshillimore e Kryesisë dhe kryetarit të PDSH-së, për çështje tematike. Departamentet e Këshillit Kombëtar janë përgjegjëse për përgatitjen e platformave, opinioneve, strategjive dhe programeve sektoriale, të cilat shërbejnë për formulimin e programit elektoral, programit të qeverisjes dhe veprimtarinë politike të PDSH-së. Kur tha “strukturë këshillimore” do të thotë se është një strukturë që sundohet dhe i bindet kryetarit dhe pa asnjë të drejtë për t’iu imponuar atij. Profkë demeko statutore dhe propozim pikërisht demagogji dhe në shërbim konkret të Bashës.

7. Është zgjeruar Kryesia e Partisë, duke përfshirë si anëtare të saj për shkak të funksionit edhe Kryetarin e Këshillit Kombëtar, Kryetarin e Bordit Financiar, Kryetarin e Komisionit Zgjedhor dhe Kryetarin e Komisionit të Apelimit Integritetit dhe Etikës. Gjithashtu është shtuar rregulli që jo më pak se 30% e anëtarëve të zgjedhur të Kryesisë t'i përkasi gjinisë me pak të përfaqësuar. Çfarë do të thotë gjinisë më pak të përfaqësuar? Cila gjini? Përfaqësimi dhe lidershipi është pjesëmarrje e vullnetshme në parti dhe politikë. Nejse, marrëzitë me kuota gjinore janë kudo.

8. Është rikonceptuar Sekretariati Ekzekutiv i Partisë, duke hequr numrin limit të sekretarëve funksionalë në përbërje të tij. Ky rregull është shtrirë edhe për Degët e Partisë. Po po, kryetari mund të ketë numër sa t’i dojë qejfi si vullneti i tij dhe jo statutor dhe ligjor partiak në demokracinë e brendshme. Pikërisht “kryetarokraci”. Hahahaha Basha kërkon pozita më të mëdha se sa të Berishës, kur nuk ka as sot fuqinë e Berishës. Shton burokracinë idiote në parti si dikur në Komitetet e Partisë. Sa më shumë sekretarë aq më pak punë partie dhe sukses politik. Por ama, më shumë sundim të kryetarit në saj të shtimit të sejmenëve idiotë rreth tij.

9. Është bashkuar në një komision të vetëm Komisioni i Apelimit dhe Komisioni i Integritetit dhe Etikës, duke njohur kompetencën për vlerësimin e kandidatëve dhe zbatimit të rregullave për dekriminalizimin dhe integritetin vetëm Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve. Bukur shumë, më duhet të them “diku bravoo” edhe pse e di se është falsitet i plotë.

10. Është riformatuar Komisioni i Përhershëm i Statutit, i cili është përgjegjës edhe për interpretimin e dispozitave të Statutit, Komisioni i Përhershëm i Statutit do të përbëhet nga 7 anëtarë titullarë dhe dy anëtarë ndihmës, që caktohen nga Kryesia e Partisë. Po pra ku në kryesi askush nuk mund të përballojë kryetarin e partisë as me numra as me statut.

11. The content of the current Statute has been harmonized and simplified, by correcting inaccuracies or removing the provisions that are repeated in its text, but without touching the essence of the statutory provisions. Yes yes, they clearly predict in the DP. Basha has forgotten to decide the main thing: What does the mayor do when he loses the political elections? I personally know that he says they stole from me, but in the statute why it is not written yet that he leaves. Do you know why? Because Basha neither denies Berisha nor affirms Rama, or neither denies Rama nor can affirm Berisha. It will simply be the "chairmanship" of the DP without democracy. Among all the non-democracies, why did I want Basha to act in a democracy? Why ?!