BREAKING NEWS

The well-known meteorologist warns of drastic weather changes: Here's what will happen to the temperatures in the next 5 days

The well-known meteorologist warns of drastic weather changes: Here's what
x
BREAKING NEWS

"There is still hope!", Albania 'smashes' Israel's gate, Uzuni performs a real magic (VIDEO)

"There is still hope!", Albania 'smashes' Israel's
x
BREAKING NEWS

"Witnesses can be killed"/ What Ervin Karamuço is warning: The scenarios are very scary, I hope they don't happen

"Witnesses can be killed"/ What Ervin Karamuço is warning: The
x
BREAKING NEWS

What are they looking for? Police forces shield Vlora

What are they looking for? Police forces shield Vlora
x
BREAKING NEWS

COVID in Albania/ The Ministry of Health gives the important announcement: What has happened in the last 24 hours

COVID in Albania/ The Ministry of Health gives the important announcement: What
x
BREAKING NEWS

"The Third World War has already started", the well-known Russian figure sounds the alarm: Nuclear catastrophe...

"The Third World War has already started", the well-known Russian
x
BREAKING NEWS

Oil is 'flying' again/ the Transparency Board changes prices again, this is how much fuel will be sold

Oil is 'flying' again/ the Transparency Board changes prices again,
x
BREAKING NEWS

The head of SPAK warns of sensational arrests among the corrupt, reveals that special prosecutors and BKH agents are cooperating with 20 joint investigative teams from EU countries

The head of SPAK warns of sensational arrests among the corrupt, reveals that
x

Ekonomia

The government's decision on the 6% indexation of full old-age, disability and cooperative pensions comes into force, the salary increase for fire department employees is about to increase

The government's decision on the 6% indexation of full old-age, disability

 After the State Police and the Prison Police, it seems that there will be a salary increase for the Fire Department employees as well. This was announced by Prime Minister Edi Rama in a live communication on social networks at the weekend. Prime Minister Rama promised that the salaries of firefighters will also soon have a salary increase. According to him, this decision has become very important considering that even the situation with fires has become a problem. We will also address that", said Rama.

Indexation of pensions

Meanwhile, the government's decision on the indexation of full old-age, disability and cooperative pensions has come into force. In the government's decision, it is reported that indexation was decided at the rate of 6 percent. "The Council of Ministers decided: Indexation, at the rate of 6%, of: a) pensions, determined according to laws no. 4171, dated 13.9.1966, "On social security in the People's Republic of Albania", no. 4976, dated 29.6.1972, "On the pensions of members of agricultural cooperatives in the People's Republic of Albania", and no. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", amended; b) social pensions, determined in accordance with law no. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", amended; c) monthly allowance, benefited by decision no. 326, dated 21.6.1993, of the Council of Ministers, "On the criteria for the treatment of invalids of the war against the Nazi-fascist invaders of the Albanian people"; ç) pensions, specified by decree no. 758, dated 1.2.1994, of the President of the Republic, "For a special protection of the military", the decision states.

 Supplementary pensions

As for supplementary pensions, the decision informs that supplementary pensions will be indexed for the supplementary state pensions of persons who perform constitutional functions and of state employees, for war veterans as well as for employees who have worked in mines. "i) indexation of supplementary pensions, determined according to law no. 10139, dated 15.5.2009, "On the supplementary state pensions of employees of universities, higher schools, the Center for Albanian Studies, the Academy of Sciences and all other public research institutions in the Republic of Albania, who have scientific degrees"; j) supplementary pensions, assigned according to law no. 8097, dated 21.3.1996, "On the supplementary state pensions of persons performing constitutional functions and state employees", changed; k) remuneration, determined according to law no. 7874, dated 17.11.1994, "On the status of the veteran of the war against the Nazi-fascist invaders of the Albanian people", amended; l) special state pensions, assigned in accordance with Article 5 of Law no. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", amended; ll) benefits, specified according to law no. 29/2019, "On the supplementary financial treatment of employees who have worked in underground mines, of employees of the oil and gas industry and of employees who have worked in metallurgy"; m) special financial treatments, according to articles 5/1/a and 5/1/b, of law no. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", amended; n) financial treatment, according to letter "a", point 1, article 10, of law no. 129/2021, "On the status of 'Children in the care of the Republic'", the decision states.

Pensionet e parakohshme

Në vendimin e qeverisë lidhur me pensionet e parakohshme thuhet se pensionet e parakohshme nuk do të jenë më pak se 15 822 mijë lekë në muaj.“Pensionet e parakohshme, të caktuara sipas ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, të ndryshuar, me datë fillimi nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi e në vazhdim, nuk do të jenë më pak se 15 822 (pesëmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet e dy) lekë në muaj. 6. Përfituesit e pensioneve, sipas ligjeve nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr. 4171, datë 13.9.1966, “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”, nr. 4976, datë 29.6.1972, “Për pensionet e anëtarëve të kooperativave bujqësore në Republikën Popullore të Shqipërisë”, si dhe nr. 150/2014, datë 6.11.2014, të caktuara me datë të fillimit të pensionit deri më 31.12.2014, përfshi edhe këtë datë, përveç pensionit të indeksuar, sipas pikës 1 të këtij vendimi, do të vazhdojnë të përfitojnë edhe kompensimet për të ardhura mujore minimale, në masën dhe kriteret e përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 401, datë 21.6.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”; nr. 763, datë 27.12.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve”; nr. 415, datë 27.4.2009, “Për rritjen e pensioneve”; nr. 474, datë 30.6.2010, “Për rritjen e pensioneve”, dhe nr. 17, datë 20.1.2007, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve të fshatit”, në atë masë që i kanë përfituar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi”, thuhet në vendim.

Përfituesit e pensionit familjar

Sa i përket përfituesve të pensionit familja në vendim bëhet me dije se përfituesit e pensionit familjar, përveç pensionit të caktuar sipas dispozitave të ligjit do të marrin edhe kompensimet për të ardhurat dhe për ndryshimin e çmimeve. Ndërsa, efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi përllogariten në shumën 2 060 000 000 lekë nga buxheti i shtetit.“Përfituesit e pensionit familjar, përveç pensionit të caktuar sipas dispozitave të ligjit nr. 7703 datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, do të marrin edhe kompensimet për të ardhurat dhe për ndryshimin e çmimeve, sipas kritereve të përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave; nr. 763, datë 27.12.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve”; nr. 415, datë 27.4.2009, “Për rritjen e pensioneve”; nr. 474, datë 30.6.2010, “Për rritjen e pensioneve”, nr. 138, datë 31.3.1994, “Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse”; nr. 471, datë 15.7.1996, “Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm”, dhe udhëzimeve në zbatim të tij, me kusht që pensioni që kishte apo i takonte mbajtësit të familjes, të jetë llogaritur sipas dispozitave ligjore në fuqi deri më 31.12.2014. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi përllogariten në shumën 2 060 000 000 (dy miliardë e gjashtëdhjetë milionë) lekë, përballohen nga fondi për politikat e indeksimit të pensioneve, i parashikuar në buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore të vitit 2022”, thuhet në vendim.