BREAKING NEWS

Wave of arrests / The powerful blow of SPAK is coming, it is revealed who is the prosecutor and the officials who have been handcuffed today (PHOTO)

Wave of arrests / The powerful blow of SPAK is coming, it is revealed who is the
x
BREAKING NEWS

SPAK makes another sensational blow / The well-known prosecutor of our country and the Judicial Police officer and some other persons are arrested

SPAK makes another sensational blow / The well-known prosecutor of our country
x
BREAKING NEWS

Constitutional Court sets precedent for Meta's dismissal: President must be on top of parties, can not invest politically

Constitutional Court sets precedent for Meta's dismissal: President must be
x
BREAKING NEWS

The government shakes those who remain in the vetting, asks the prosecution to launch investigations against them, here are 140 names that risk criminal prosecution and sequestration of property

The government shakes those who remain in the vetting, asks the prosecution to
x
BREAKING NEWS

Conflict with Rama, the Constitutionalist overthrows Meta: The refusal of ministers occurs only when they do not meet the criteria to be MPs

Conflict with Rama, the Constitutionalist overthrows Meta: The refusal of
x

Ekonomia

Amendment of the law, clarify the procedures on how to compensate for accidents, categories and how to act for uninsured cars

Amendment of the law, clarify the procedures on how to compensate for accidents,

From July 1, the new legal rules for compensation of vehicles in case of accident enter into force. In May of this year, a new law was published, which stipulates that part of the accidents will be resolved by agreement between the injured parties and will seek compensation directly from the insurance company. But, before this law enters into force, the Financial Supervision Authority has decided to pass it for public consultation, in order to take into account the opinion of stakeholders. The decision from the AFSA states that accidents that occurred before July 1 will not benefit from the new rules. So, the injured parties in these cases must submit the claim for compensation to the insurance company, it then passes it to the National Insurance Bureau and the latter starts the compensation procedures. All claims for compensation on the date of the accident before the entry into force of the law "On compulsory insurance in the transport sector" are handled, paid and reimbursed by the Albanian Insurance Bureau according to the legislation in force on the date of the accident. For the events that occurred before the entry into force of Law 32/2021, if the injured party addresses the insurance company, the latter directs it to the Bureau, which registers the claim for compensation and initiates the treatment and payment procedures according to the legislation and regulatory acts. in force on the date of the accident ", it is stated in the decision. Whereas, according to the document, claims for compensation on the date of the accident after July 1, 2021 are handled, paid and reimbursed according to the provisions of the new law. Pra,

Unsecured assets

Meanwhile, even for uninsured vehicles involved in an accident, the injured party has the right to send a claim for compensation after July 1 to the company where he received the insurance policy and the compensation is made by the company without going to the National Insurance Bureau. Thus for the beneficiaries there will be less vain procedures and procrastination. "In accidents caused by uninsured or unidentified vehicles, which occur after July 1, the injured party has the right to apply for compensation to the insurance company where he has cut his insurance policy and the case of compensation will to be treated directly by it, according to the procedures and deadlines in force set for the treatment of other damages. This will reduce the treatment time and payment of damages,

Lehtësitë

Nga data 1 korrik palët e përfshira në aksidente më dëme deri në 30 mijë lekë mund të zgjidhin çështjen vetë me një marrëveshje pa qenë nevoja të thërrasin policinë. Kjo sipas AMF është bërë sepse gati 40% e aksidenteve regjistrojnë vlerën e 30 mijë lekëve dhe për t’iu shmangur penaliteteve, palët e aksidentuara nuk kanë kërkuar as dëmshpërblim. Kështu tani e tutje palët mund të bien në kompromis dhe këtë marrëveshje ia dërgojnë kompanisë së sigurimit dhe kjo e fundit është e detyruar t’i dëmshpërblejë brenda 14 ditëve. “Në rast të një dakordësimi mes palëve kur ndodh një aksident ata mund të bien dakord që vlera e dëmit është nën 30 mijë lekë të reja dhe duke plotësuar këtë formular ata shmangin një kalvar të gjatë procedurash dhe letrash të përgatitura për shoqërinë e sigurimit. Mjafton të plotësojnë këtë duke e shoqëruar me disa foto nga vendi i ngjarjes dhe brenda 14 ditësh shoqëria e sigurimit është e detyruar për të trajtuar dhe për të bërë pagesën e dëmit”, u shpreh nëndrejtoresha e AMF, Mimoza Kaci, gjatë një interviste televizive.

Most read