BREAKING NEWS

The official himself confirms it, the minister is threatened with life, the details are disclosed

The official himself confirms it, the minister is threatened with life, the
x
BREAKING NEWS

Lawyer Njjela issues a strong appeal: If you see one, never approach it, treat it with contempt and disdain

Lawyer Njjela issues a strong appeal: If you see one, never approach it, treat
x
BREAKING NEWS

"I was blown away by..."/ Injured the mayor of Divjaka, the author of the event clarifies the dynamics of the collision: I tell you what they told me

"I was blown away by..."/ Injured the mayor of Divjaka, the author of
x
BREAKING NEWS

"Balance of war", expert Karamuço raises the alarm and shows what is happening in the country

"Balance of war", expert Karamuço raises the alarm and shows
x
BREAKING NEWS

Patents are no longer a secret either, Homeland Justice publishes database and delivers strong message

Patents are no longer a secret either, Homeland Justice publishes database and
x
BREAKING NEWS

Joe Biden important message for Albania: Including the fight against corruption and organized crime...

Joe Biden important message for Albania: Including the fight against corruption
x
BREAKING NEWS

"He was poisoned by the Kremlin"/ The shocking report on the sudden death of the Belarusian Foreign Minister is published: Here is the poison that was produced in the laboratory. Lukashenko in a panic, he fears for his life

"He was poisoned by the Kremlin"/ The shocking report on the sudden
x
BREAKING NEWS

"This one has been completely dismantled"/ Trondit Frrok Çupi: Sali Berisha cannot enter Italy

"This one has been completely dismantled"/ Trondit Frrok Çupi:
x

Ekonomia

Here's how much Albanian citizens will pay for energy after October 1, the time zones are revealed and how families and businesses will be billed

Here's how much Albanian citizens will pay for energy after October 1, the

The final price of electricity for household and business consumers has undergone changes during 2022. "Open Data Albania" has analyzed the changes in the sale price of electricity for household and business consumers according to the supply voltage for 2022, according to which the final price of selling electricity to household and business consumers has increased. By final price we mean the selling price of energy plus electricity transmission and distribution fees, while household consumers, for the period from October 1st, will face 2 bands or different levels of electricity prices. Families that spend up to 800 kilowatts per month will pay the price of 9.5 Lek for each kilowatt, this without VAT. While household consumers who spend more than 800 kilowatts, will pay the price of 42 Lek per kilowatt for each amount of kilowatts over 800. This progressive band is expected to affect more families with many members, the elderly who lead a more intensive family life, and parents who raise children consuming more in washing, cooking or heating with energy. For example: A family consumes 1000 kilowatts of electricity per month, for this amount spent before October 1, 2022, it must pay 11,400 Lek with VAT (1000 kKh 9.5 Lek/kKh plus 20% VAT). After October 1st, the same amount consumed will be invoiced for a total of 18,920 Lek with VAT, where 800 kKh will be calculated at 9.5 Lek per kKh, while 200 kKh will be calculated at the price of 42 Lek per kKh plus VAT on the sales price of 20% . For the same amount consumed, the Family consumer will pay 7,520 Lek or about 66% more.

For business customers

Meanwhile, for business customers, an increase in tariffs is observed according to the voltage level. This increase comes as a result of the change in electricity transmission and distribution tariffs. Higher service and transmission fees affect the final price that businesses pay. The highest increase is observed in customers who are supplied with 0.4 kilovolt voltage, where the active price calculated for the period May 1-December 31 is 24.07 Lek/KHh, about 1.73 Lek/KHh or 7.7% more than the price in the period January 1 - April 31 (calculated ALL 22.34/kg). Even for customers at the 20 kV voltage, there was an increase of 0.19 Lek/kH or 1.1% of the purchase price of electricity. Customers in this voltage now pay 18.04 Lek/kH from 17.85 Lek/kH. Electricity transmission and distribution fees are also calculated in this fee. For bakeries and flour production in 20/10/6 kV, there was a price increase of 1.2 Lek/kg. These customers pay about 15.26 Lek/kg with VAT, or 8.5% more from January 1 - April 30, 2022. While Bakeries and flour production at 0.4 kV voltage pay the price of 15.86 Lek per kg or 1.2 Lek/kg more than period January 1-April 30.

Për klientët të cilët blejnë energji në treg të hapur

Ndërkohë, sipas “Open Data” për klientët të cilët blejnë energji në treg të hapur çmimi i blerjes së energjisë përcaktohet nga kompani furnizues privat, të cilët aplikojnë çmime në varësi të çmimit me të cilin e blejnë energjinë në bursë.  Në rast se Bizneset që operojnë në treg të hapur, për një arsye të veçantë nuk marrin energji nga këto kompani Furnizues privatë ato do të furnizohen me energji nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FMF). Edhe për këtë kategori, ERE ka përcaktuar çmimet e energjisë elektrike për Klientët sipas tensionit. Tarifat FMF janë të ndryshueshme çdo muaj për çdo kategori klientësh. Çmimin më të lartë e kanë klientët me furnizim me tension 35 kV, të cilët paguajnë rreth 31.2 Lekë/kËh që prej muajit Korrik. Ndërsa klientët e tensionit 20 kV, 10 kV, 6 kV prej muajit Maj kanë të njëjtin çmim prej 18.26 Lekë/kËh, çmim i cili do të mbetet i pandryshuar deri në fund të 2022. Tregu i energjisë elektrike është tregu ku energjia elektrike shitet dhe blihet drejtpërdrejt, ndërmjet pjesëmarrësve të tregut, në bazë të kontratave dypalëshe apo tregu i organizuar nëpërmjet platformës për shitjen dhe blerjen e energjisë elektrike në bazë të ditës në avancë apo  brenda së njëjtës ditë (intra day).