BREAKING NEWS

Looking for the Municipality of Tirana, the PD candidate surprises: I will not vote for anyone in the primaries, the opposition is heading towards shame

Looking for the Municipality of Tirana, the PD candidate surprises: I will not
x
BREAKING NEWS

Impressive views, Burj Khalifa "wears" Red and Black to congratulate the Independence of Albania (VIDEO)

Impressive views, Burj Khalifa "wears" Red and Black to congratulate
x
BREAKING NEWS

The official himself confirms it, the minister is threatened with life, the details are disclosed

The official himself confirms it, the minister is threatened with life, the
x
BREAKING NEWS

Lawyer Njjela issues a strong appeal: If you see one, never approach it, treat it with contempt and disdain

Lawyer Njjela issues a strong appeal: If you see one, never approach it, treat
x
BREAKING NEWS

"I was blown away by..."/ Injured the mayor of Divjaka, the author of the event clarifies the dynamics of the collision: I tell you what they told me

"I was blown away by..."/ Injured the mayor of Divjaka, the author of
x
BREAKING NEWS

"Balance of war", expert Karamuço raises the alarm and shows what is happening in the country

"Balance of war", expert Karamuço raises the alarm and shows
x
BREAKING NEWS

Patents are no longer a secret either, Homeland Justice publishes database and delivers strong message

Patents are no longer a secret either, Homeland Justice publishes database and
x
BREAKING NEWS

Joe Biden important message for Albania: Including the fight against corruption and organized crime...

Joe Biden important message for Albania: Including the fight against corruption
x

Ekonomia

The Energy Regulatory Body approves the increase in the price of energy for the band above 800 kwh, about 71 278 Albanian families are affected, this is how much the payment will be until December 31

The Energy Regulatory Body approves the increase in the price of energy for the

From October 1 to December 31, in order to save energy due to the crisis, citizens will pay more for every kilowatt hour they use above the 800kh band, while the other kilowatts will continue to be paid at the current price. The installation of the 800 kilowatt band was approved yesterday at the meeting of the Energy Regulatory Body. The new price that will be paid by family members who exceed the 800 kilowatt band will be 42 kilowatts. Meanwhile, the price for kilowatts under the 800 kW range will continue to be 9.5 lek per kilowatt. Small businesses will not be affected by this measure taken to save energy, which will continue to pay for energy at the current price of 9.5 Lek kilowatts, protective bandages. Earlier, KESH approved the electricity sales tariffs for FSHU, deciding that the price for household customers' energy for consumption over 800 kwh/month, to be 34.3 Lek/Kh, while for other consumers it will be sold as much as now 2.4 Lek per kilowatt. After this FSHU cost, I ask ERE to set a new price for family consumers. "The demand for the new price for household consumers who consume over 800 kilowatt hours per month is a consequence of the increase in the price of electricity. The decision is necessary in the conditions of the emergency announced by the government for the supply of electricity. The price covers the costs of purchasing the price of electricity in foreign markets. This decision is of high public interest to guarantee the supply of electricity to consumers. The request fulfills the legal requirements. We estimate that setting a price of 42 lek per kilowatt will cover the purchase of energy and create liquidity to import. We propose setting the price at 42 ALL,

Here are the families that are affected by the increase in the price of energy according to the bands

But in the month of December, 71,278 Albanian families consume more than 800 kilowatt hours (electricity) in the winter month. One in ten families exceeds the threshold of 800 kv and is consequently affected by the increase in the price and tariff for electricity consumption. This is an assessment made by "Open Data Albania". There are about 829,857 Family Subscribers in the country. In different months, their consumption varies and the winter months have more consumption. Families that spend more are not necessarily richer and have the potential for expensive consumption. They are mainly families with several members, with care for the well-being of children or families with two and three generations in the structure. According to FSHU, the Final Price for the band above 800 should not only increase but also cover eight additional fees such as transmission; of distribution, administration; imbalances; depreciation; the cost of working capital and ultimately the profit margin. Families that spend up to 800 kilowatts of electricity per month will pay the price of 9.5 Lek/kWh. While household consumers who spend more than 800 kilowatts, will pay the price of 42.95 Lek/kWh for every amount of kilowatts more than 800 (this according to the FSHu Proposal dated September 22). For the month of October, it is predicted that 49,334 subscribers will be affected by the price of 42.95 Lek, while for the months of November and December, the number of Household Customers in the plus 800 kWh band will increase to 71,278 subscribers. will pay the price of 42.95 Lek/kWh for every amount of kilowatts more than 800 (this according to the FSHu Proposal dated September 22). For the month of October, it is predicted that 49,334 subscribers will be affected by the price of 42.95 Lek, while for the months of November and December, the number of Household Customers in the plus 800 kWh band will increase to 71,278 subscribers. will pay the price of 42.95 Lek/kWh for every amount of kilowatts more than 800 (this according to the FSHu Proposal dated September 22). For the month of October, it is predicted that 49,334 subscribers will be affected by the price of 42.95 Lek, while for the months of November and December, the number of Household Customers in the plus 800 kWh band will increase to 71,278 subscribers.

Konsumi i energjisë në për periudhën Tetor-Dhjetor 2022

Në total për periudhën Tetor-Dhjetor 2022, parashikohet që abonentët e kësaj fashe të konsumojnë 210 milionë kilovat energji elektrike. Në datë 22 Shtator Furnizuesi i Shërbimit Universal FSHU ka depozituar në ERE aplikimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për konsumin mbi 800 kWh, duke e propozuar Çmim Final 42.95 lekë/kWh për këtë fashë (qeveria më parë e deklaroi 42 Lekë/kah). FSHU ka shtuar një numër tarifash dhe kostosh përveç çmimit bazë. Në këtë kosto FSHU ka përfshirë dhe shtuar a. tarifat e transmetimit (0.85 Lekë/kWh), b. shpërndarjes (6.42 Lekë/kWh), c. kostot administrative (1.21 Lekë/kWh), d. amortizimin (0.01 Lekë/kWh), e. disbalancat (0.07 Lekë/kWh), i. koston e lejuar të kapitalit të punës ((0.03 Lekë/kWh) dhe mazhin (0.06 Lekë/kWh). Si rezultat i propozimit të këtij çmimi të ri, pritet që Familjet që konsumojnë mbi 800 kWh, për periudhën Tetor-Dhjetor 2022 1.92 miliardë Lekë në muaj apo 96% më shumë se në të njëjtën periudhë 2021. Për periudhën Tetor-Dhjetor parashikohet konsum total i energjisë elektrike 831,070,793 kWh në të dyja fashat, me vlerë totale 3.86 miliardë Lekë nëse zbatohet çmimi 42 Lekë/kËh për klientët familje që konsumojnë më shumë se 800 kWh në muaj. “Open Data.al” ka publikuar më parë disa artikuj në fushën e Energjisë, mbi çmimet e shitjes dhe të blerjes së energjisë elektrike, konsumit të energjisë, çmimet në bursa që mund ti gjeni këtu.