BREAKING NEWS

It was in intubation, the good news comes for the composer Limoz Dizdari

It was in intubation, the good news comes for the composer Limoz Dizdari
x
BREAKING NEWS

The election of the new President, the majority agrees with Alibeaj's proposal, here is what was decided

The election of the new President, the majority agrees with Alibeaj's
x
BREAKING NEWS

"Taulant Balla gives the floor, they have divided their minds" / Agron Duka gives his solution for the new president: If you want 84 votes, I will find 8 people…

"Taulant Balla gives the floor, they have divided their minds" / Agron
x
BREAKING NEWS

"Every move is controlled by the FBI and CIA", Spartak Ngjela predicts 'bomb' developments, reveals what awaits Sali Berisha and the move that the US will make before September: It will be very fast

"Every move is controlled by the FBI and CIA", Spartak Ngjela predicts
x
BREAKING NEWS

The official decision is taken by the Hague Tribunal / Haradinaj is sentenced to prison, this is how many years he will suffer

The official decision is taken by the Hague Tribunal / Haradinaj is sentenced to
x
BREAKING NEWS

The meeting for the election of the new President starts with debates, Taulant Balla reveals the decision of the Socialist Party for the proposal of Alibeaj: We do not ... (VIDEO-LIVE)

The meeting for the election of the new President starts with debates, Taulant
x
BREAKING NEWS

OFFICIAL / GJKKO makes the decision for Lefter Koka

OFFICIAL / GJKKO makes the decision for Lefter Koka
x
BREAKING NEWS

KPC 'burns' Enkelejda Kapedani, the decision is given for the judge of "Tik-Tok"

KPC 'burns' Enkelejda Kapedani, the decision is given for the judge of
x

Ekonomia

The application for a soft loan will be made online in e-Albania, the homeless families of the deceased also benefit, here are the documents you need to submit

The application for a soft loan will be made online in e-Albania, the homeless

After the closure of the Counters, in order to benefit from the soft loan at the National Housing Authority, citizens will have to apply online in e-Albania. All families who need housing, but do not have the financial means, can apply for the loan interest subsidy in e-Albania, and the relevant documentation is uploaded in the social housing system. New changes in the decision "On the amount of interest subsidy on the loan and the procedure for granting it to families who benefit from low-cost housing, with loans facilitated by the state", published in the official gazette are listed families that have opportunities to benefit and who approves the lists. The list of applicant families that are declared winners for the loan interest subsidy is approved by a decision of the municipal councils.

The documents that families must submit are:

a) Negative certificate from the immovable property registration office, which on behalf of the head of the family and other family members does not appear, in the entire territory of Albania, registered property or in the process of registration or certification for a property that is below the norms of housing;

b) certification by banks on the balance of accounts / deposits of the family / individual;

c) the document issued by the council of the local self-government unit for granting the status of individual / family that benefits from the credit subsidy;

ç) certificate of marital status;

d) the address of the apartment and the name of the owner of the apartment.

While the lists of families who have been tenants in a former private property and who meet the conditions to receive a loan with 0% interest, are approved by decision of the credit commission at the National Housing Authority, and not by decision of the Municipal Council. The application for this category is made in the system of the National Housing Authority in e-Albania.

The documents that this category of families must submit are:

· Authorization or document issued by the former Neighborhood Executive Committee / Neighborhood People's Council;

·         Certifikatë apo vërtetim pronësie në favor të pronarit ose vendim gjykate, në të cilin vërtetohet se prona i është kthyer pronarit të ligjshëm dhe qytetari është i pastrehë; vërtetim negativ nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës përkatëse, që, në emër të kryefamiljarit dhe anëtarëve të tjerë të familjes, sipas certifikatës të gjendjes familjare të datës 1.12.1992, nuk figuron banesë e regjistruar ose në proces regjistrimi;

·         Vërtetim nga organet tatimore se asnjë anëtar i familjes, që përfiton kredi të lehtësuar, nuk është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar, si biznes i madh;

·         Certifikatë e gjendjes familjare të datës 1 dhjetor 1992 dhe ajo aktuale; v. Adresa e banesës dhe emri i pronarit të banesës.

Një tjetër ndryshim i botuar në fletoren zyrtare, u jep mundësinë të përfitojnë, edhe familjeve të punonjësve që kanë humbur jetën në krye apo për shkak të detyrës. Këto familje, nëse shpallen fituese e kanë normën e interesit 0%.

Dokumentet që duhet të dorëzojnë kjo kategori familjesh janë:

1.      Certifikatë e gjendjes familjare aktuale;

2.      Vërtetim negativ nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës e vendit ku banojnë, që, në emër të kryefamiljarit dhe të anëtarëve të tjerë të familjes, nuk figuron pronë e regjistruar apo në proces regjistrimi;

3.      Lista e miratuar nga Ministria e Brendshme dhe e shoqëruar me dokumentacionin e plotësuar i përcillet Entit Kombëtar të Banesave, i cili shqyrton dokumentacionin për të vazhduar me procedurat e kreditimit.”.

Individët dhe familjet e miratuara nga këshilli bashkiak duhet të kujdesen për gjetjen e blerjen e një banese në treg të lirë, brenda 18 muajsh nga 6 muaj që ishte më parë.

Ndërsa familjet që përfitojnë kredi me 0% interes nuk kanë afat por duhet të kujdesen për gjetjen e blerjen e një banese në treg të lirë. Këto familje vazhdojnë të qëndrojnë në listë pritjeje deri në kryerjen e procedurave të kreditimit dhe të lidhjes së kontratës me institucionin financiar për përfitimin e kredisë.

Në vendimin e ndryshuar janë shtuar edhe 2 raste të reja kur mund të prishet kontrata e subvencionimit të interesave.

Kur konstatohen:

a) se qytetari nuk ka liruar banesën e pronarit brenda afatit të përcaktuar;

b) falsifikime të dokumenteve apo deklarata të rreme.

c) mangësi apo të meta në dokumentacionin e dosjes së familjes përfituese

ç) subvencionimi i interesave ndërpritet edhe në rastet kur të ardhurat e individit/familjes, që nga momenti i miratimit të tij nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe deri në miratimin e kredisë nga institucioni financiar janë rritur më shumë se 1/2 e të ardhurave fillestare.

Vlera maksimale e kredisë që përfiton përllogaritet në bazë të sipërfaqes së apartamentit shumëzim me vlerën mesatare të apartamenteve në treg. Si shembull për vlerën që përfitohet janë vendosur të dhënat e bashkisë Tiranë për këtë proces, ku një metër katror kushton 89.137 lekë.

Specifically, a family of 1-2 people receives a studio apartment with an area of ??45 square meters, and the value of the benefit reaches about 4 million ALL. for families with 3 members, a 1 + 1 apartment with an area of ??55 meters is obtained and the value of the loan that benefits reaches ALL 4.9 million. Families with 4 members receive a 2. + 1 apartment with an area of ??81 square meters and the total value of the loan reaches 7.2 million ALL. The last case is when the family is 5-6 people, who benefit from 3 + 1 houses with an area of ??100 meters and the maximum loan amount they can get is 8.9 million ALL.

Families benefiting from soft loans

· 1-2 persons 45 m2 4 million ALL

· 3 persons 55 m2 4.9 million ALL

· 4 persons 81m2 7.2 million ALL

· 5-6 people 100 m2 8.9 million ALL