BREAKING NEWS

The strong "behind the scenes" from the well-known journalist, the factor that can overturn the result in Shkodër is revealed

The strong "behind the scenes" from the well-known journalist, the
x
BREAKING NEWS

The movement of Rama is revealed! The journalist divulges the details: Here is the deputy who leaves the mandate to become mayor (Name)

The movement of Rama is revealed! The journalist divulges the details: Here is
x
BREAKING NEWS

"How the USA was set in motion by Rama's corruption", the former deputy cracks the strong statement and makes the sensational denunciation

"How the USA was set in motion by Rama's corruption", the former
x
BREAKING NEWS

Removal of cameras, expert Karamuço reveals the big mistake of the police: Wrong operation, here's what should have been done

Removal of cameras, expert Karamuço reveals the big mistake of the
x
BREAKING NEWS

"He was Vis Martinaj's close man"/ Artan Hoxha discloses the hard details of Ylli Brahim's assassination: the assassins blocked the camera waves

"He was Vis Martinaj's close man"/ Artan Hoxha discloses the hard
x
BREAKING NEWS

"McGonigal fooled everyone", Likometa reacts to the corruption of the former agent: There are attempts to smear Edi Rama in the USA

"McGonigal fooled everyone", Likometa reacts to the corruption of the
x
BREAKING NEWS

The analyst breaks down Basha's suspicious move: He is playing with Berisha's mind, at the moment...

The analyst breaks down Basha's suspicious move: He is playing with
x
BREAKING NEWS

Will Rama's gifts be confiscated by the FBI? The former MP divulges details from the investigation: Here is what is expected to happen

Will Rama's gifts be confiscated by the FBI? The former MP divulges details
x

Ekonomia

The scheme of how the EU funds intended for agriculture are stolen, the AZHBR subsidies are taken by clients connected to the government, the opposition breaks the scandal for Frida Krifca

The scheme of how the EU funds intended for agriculture are stolen, the AZHBR

The scheme of how European Union funds destined for Albanian agriculture are stolen, while the subsidies of the Agency for Agricultural and Rural Development are received by clients connected to the government and not by citizens. This was announced by the chairman of the Freedom Party, Ilir Meta, who accused the AZHBR of transferring the funds it receives from the European Union for farmers to government clients. In a meeting with PL structures in Korça, Meta said that the funds only benefit those who are connected to the incinerators, while simple farmers cannot receive anything. "Agriculture. Depopulation could not happen without hitting agriculture, the village and the farmer. It is intentional. Most of AZHBR's funds go to government clients. Despite the fact that the EU aims to strengthen the simple farmer through the AZHBR, not the government's clients. We will subsidize 100% of the farmer's business plans. The EU must be more and more demanding in tightening its policies so that they do not get those connected to the incinerators. Those associated with incinerators receive AZHBR funds only by applying. The situation is so critical for agriculture that it is enough to leave discussions and make comparisons. The farmers of Korça receive 18 times less funds per hectare than the countries of the region. Only 3 euros per hectare goes to the farmer. 42 euros goes to the urocrats of the administration. The planted area in Korça is going to be halved", he said. Those associated with incinerators receive AZHBR funds only by applying. The situation is so critical for agriculture that it is enough to leave discussions and make comparisons. The farmers of Korça receive 18 times less funds per hectare than the countries of the region. Only 3 euros per hectare goes to the farmer. 42 euros goes to the urocrats of the administration. The planted area in Korça is going to be halved", he said. Those associated with incinerators receive AZHBR funds only by applying. The situation is so critical for agriculture that it is enough to leave discussions and make comparisons. The farmers of Korça receive 18 times less funds per hectare than the countries of the region. Only 3 euros per hectare goes to the farmer. 42 euros goes to the urocrats of the administration. The planted area in Korça is going to be halved", he said.

Audit of KLSH, Agency for Agricultural Development with lack of effectiveness

Ndërkohë shkelje më herët ka konstatuar edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili ka publikuar raportin e auditimit të performancës për efektivitetin e granteve në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rurar, nga ku është arritur në përfundimin se AZHBR nuk ka arritur efektivitetin e synuar nga menaxhimi dhe administrimi i fondeve buxhetore për skemat kombëtare në Bujqësi. Në raportin e KLSH-së thuhet se fondet e dhëna për informim kanë rezultuar jo efektive, pasi mjetet e komunikimit kanë qenë të kufizuara, informacioni i pamjaftueshëm dhe jo cilësor, nuk është menaxhuar siç duhet.“Menaxhimi i burimeve njerëzore ka shfaqur probleme në strukturimin organik, formimin bazë, rekrutimin, trajnimin dhe vlerësimin e performancës etj; kanë rezultuar me mangësi vetë procedurat e subvencionimit për skemat kombëtare të analizuara në dinamikë për kushtet dhe kriteret e përfitimit, si dhe zbatimit të tyre nga ana e AZHBR; fondet e dhëna për informim kanë rezultuar jo efektive, pasi mjetet e komunikimit kanë qenë të kufizuara, informacioni i pamjaftueshëm dhe jo cilësor, nuk është menaxhuar siç duhet etj.; financimet për mbrojtjen e ullirit nuk janë efektive, pasi nuk janë zbatuar siç duhet procedurat e prokurimit, nuk është vepruar në përputhje me kuadrin rregullator, verifikimet dhe monitorimet për këtë skemë nga AZHBR kanë qenë me mangësi, duke rritur premisat për abuzime nga ana e institucionit; fondet e investimeve të përfituara nuk janë shfrytëzuar si duhet në aspektin ekonomik, për të gjeneruar më pas të ardhura të mjaftueshme për të mbështetur zhvillimin e zinxhirit të vlerës që të mund të zhvillojnë projekte të besueshme për financim; ka munguar sektori i monitorimit për një periudhë 4-vjeçare, e si pasojë edhe monitorimi i skemave kombëtare të vogla dhe investimeve, duke e ulur ndjeshëm efektivitetin e fondeve të dhëna për ato”, thuhet në raport. Nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkeljesh dhe parregullsish të cilat kanë ulur efektivitetin  e përdorimit të fondeve buxhetore për bujqësinë nga ana e AZHBR.

Most read