BREAKING NEWS

The release of Tahir, the ex-prosecutor 'makes cold water' for the government: Luxury decision, just ask for a minister in prison as a result of justice

The release of Tahir, the ex-prosecutor 'makes cold water' for the
x
BREAKING NEWS

"If the mother of the children...", the well-known lawyer comes out with the 'bombshell' statement: I show you the strong evidence that can put Tahiri back in jail

"If the mother of the children...", the well-known lawyer comes out
x
BREAKING NEWS

"I thought it was chocolate in the envelope", journalist Hoxha reveals the sensational behind-the-scenes from the arrest of the senior health official

"I thought it was chocolate in the envelope", journalist Hoxha reveals
x
BREAKING NEWS

The "sweet" envelope sinks the senior official, the testimony of the General Secretary of Health is revealed

The "sweet" envelope sinks the senior official, the testimony of the
x
BREAKING NEWS

Tensions in the north, the German newspaper shocks with the article: Kurti's policies, in line with Serbian plans to destabilize the region

Tensions in the north, the German newspaper shocks with the article:
x
BREAKING NEWS

"It's been talked about for the last few minutes"/ Expert Ervin Karamuço comes out with the 'bombshell' statement: A former mayor will soon be arrested

"It's been talked about for the last few minutes"/ Expert Ervin
x
BREAKING NEWS

The Albanian gang is destroyed in Italy/ Who is the much-wanted trafficker who collaborated with "Ndragheta" (name)

The Albanian gang is destroyed in Italy/ Who is the much-wanted trafficker who
x
BREAKING NEWS

What is happening with the euro? It falls and takes the biggest 'hit' in the history of foreign exchange

What is happening with the euro? It falls and takes the biggest 'hit'
x

Ekonomia

What is happening with the Euro, it falls below 114 lek again

What is happening with the Euro, it falls below 114 lek again

The euro has again fallen below the limit of 114 lek in the exchange rate with the lek.

According to the official exchange rate of the Bank of Albania, the euro was exchanged on Tuesday at 113.98 ALL, marking a decrease for the third day in a row. Currently, the euro is again near the lowest levels for 2023, very close to the value of ALL 113.97 that was recorded on March 13.

Foreign exchange agents think that this is a situation in the continuation of the downward pressure of the market on the European currency, clearly observed since last year. The dominant factor, according to them, remains the abundant supply of euros in the foreign exchange market, against a demand for the European currency that continues to be assessed as weak.

Analyzing the main factors affecting the exchange rate, the strong positions of the lek against the euro can be explained by several elements. Last year, the balance of payments marked an improvement. The current account deficit was reduced by 7.5% compared to the previous year. This improvement was influenced by the positive performance of the export of services, especially the record year of tourism, where income in net terms touched the historical record of 1.07 billion euros, an increase of 27% compared to the previous year. The item of secondary income is also giving a positive effect, where remittances from immigrants reached the highest level since 2008.

At the same time, the flows in the financial account also touched record values. Foreign investments reached the historical record value of 1.37 billion euros, increasing by 33% compared to the previous year. These figures explain to a large extent the growing trend of currency flows in the Albanian economy, without counting here the informal flows, which are difficult to evaluate, but which, in the perception of market agents, have an important role in the supply of currency.

Në teori, një lloj ndikimi në kursin e këmbimit mund të kenë pasur edhe politikat me natyrë shtrënguese që kanë prekur ofertën e monedhës kombëtare. Banka e Shqipërisë në 12 muajt e fundit ka rritur normën bazë të interesit për pesë here, nga niveli 0.5% në 3%. Kjo rritje ngelet gjithsesi më e ulët se rritja e normës bazë të euros. Nga ana tjetër, edhe politika fiskale ka pasur një natyrë konsoliduese gjatë vitit të kaluar dhe deficiti buxhetor pësoi rënie me 8% krahasuar me një vit më parë. Këto zhvillime kanë bërë që rritja vjetore agregatit monetar M2 (paraja jashtë bankave dhe depozitat në lekë të rezidentëve përfshira në paranë e gjerë, përjashto llogaritë dhe depozitat e qeverisë) të bjerë në nivelet më të ulëta në katër vitet e fundit.

Efektet e mbiçmimit të monedhës janë të favorshme për një pjesë të aktorëve ekonomikë, por të dëmshme për disa të tjerë. Forcimi i lekut ka zbutur ndjeshëm presionet inflacioniste nga importi dhe është një ndër faktorët që ka ndikuar në nivele më të ulëta të inflacionit krahasuar me ekonomitë e tjera europiane. Në këtë mënyrë, mbiçmimi i euros ka ndikuar pozitivisht sektorin importues, mbizotërues në ekonominë shqiptare, por edhe konsumatorët. Efektet janë pozitive edhe për kredimarrësit në euro, që i kanë të ardhurat e tyre në lekë. Kjo ka zbutur pjesërisht efektin e rritjes së normave të interesit të kredive, të përcjellë sidomos nga kreditë me interes të ndryshueshëm nga rritja e treguesit referues, Euriborit.

On the other hand, the strengthening of the lek against the euro is a negative development for the export sector of the economy, which provides income in foreign currency and which generally spends its expenses in lek. The fall of the euro and the strong pressures for salary increases exerted by the labor market negatively affect the margins and competitiveness of exporters, especially in the fashion sector.

In theory, entities that have savings in the European currency and expenses in Lek also have a loss from the devaluation of the euro, but however this effect is relative, given the high rate of euroization of the domestic economy./Monitor/

What is happening with the Euro, it falls below 114 lek again