BREAKING NEWS

The law of strategic investments, Agron Shehaj reveals who are investing in the Albanian coast: Rama must be accountable to the citizens

The law of strategic investments, Agron Shehaj reveals who are investing in the
x
BREAKING NEWS

Video / "You are supporting Russia, are you really that stupid or not?", Anonymous 'declares war' on Serbia: We do not forget and we do not forgive, wait for us!

Video / "You are supporting Russia, are you really that stupid or
x
BREAKING NEWS

The judge who is in charge of the fate of the Democratic Party is appointed (NAME)

The judge who is in charge of the fate of the Democratic Party is appointed
x
BREAKING NEWS

The Albanian deputy is sentenced to prison

The Albanian deputy is sentenced to prison
x
BREAKING NEWS

Vladimir Putin warns again, threatens Europe: He will pay ...

Vladimir Putin warns again, threatens Europe: He will pay ...
x
BREAKING NEWS

Deputy Minister of Finance whitewashes the latest data / 32 names on the radar, asset control starts: What will the special unit verify

Deputy Minister of Finance whitewashes the latest data / 32 names on the radar,
x
BREAKING NEWS

Government final decision / New water supply map unveiled, here is what will happen with water prices

Government final decision / New water supply map unveiled, here is what will
x
BREAKING NEWS

The strong clash between the two DPs continues, the Court of Appeals reacts and clarifies the decision. Here's what is expected to happen today

The strong clash between the two DPs continues, the Court of Appeals reacts and
x

Aktualitet

The first meeting of the Judicial Appointments Council takes place, these are the members elected by lot by President Meta

The first meeting of the Judicial Appointments Council takes place, these are

The first meeting of the Judicial Appointments Council takes place, these are the members elected by lot by President Meta

Today, the Judicial Appointments Council held its first meeting for 2022, which was attended by all permanent and alternate members, with the exception of Judges Sokol Binaj and Ridvan Hado.

The meeting was chaired by Marsida Xhaferllari, Vice President of KED, while the meeting constituted the Council of Judicial Appointments, elected by lot by the President of the Republic, on 03.12.2021, with the following composition:

1. Marsida Xhaferllari from the Constitutional Court

2. Elsa Toska from the Constitutional Court

3. Sokol Binaj from the High Court

4. Anila Leka from the General Prosecution

5. Edlira Petri from the Courts of Appeal

6. Enton Dhimitri from the Courts of Appeal

7. Arta Marku from the Prosecution Offices at the Courts of Appeal

8. Etien Kapo from the Prosecution Offices at the Courts of Appeal

9. Klodiana Mema (Veizi) from the Administrative Courts

The Substitute Members of the Judicial Appointments Council, elected by lot by the same procedure, are as follows:

1. Altin Binaj from the Constitutional Court

2. Sander Simoni from the High Court

3. Thoma Jano from the General Prosecutor's Office

4. Ridvan Hado from the Court of Appeal

5. Genti Xholi from the Prosecution Offices at the Courts of Appeal

6. Erarbër Madhi from the Administrative Courts

Full notice:

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED), i zgjedhur për të ushtruar veprimtarinë e tij kushtetuese përgjatë vitit 2022, zhvilloi mbledhjen e tij të parë, sot në datën 17.01.2022, në orën 15.00, me këtë rend dite:

1. Kostituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me përbërjen e zgjedhur për të ushtruar funksionet dhe përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore për vitin kalendarik 2022.

2. Çështje të mbështetjes së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi me mjete buxhetore, personel administrativ, ambiente dhe pajisje pune nga Gjykata e Lartë për vitin 2022.

3. Të tjera.

Në mbledhjen e sotme merrnin pjesë të gjithë anëtarët e përhershëm dhe zëvendësues, me përjashtim të gjyqtarëve Sokol Binaj dhe Ridvan Hado, që kishin arsye objektive (shëndetësore dhe pune). Mbledhja e sotme e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi u drejtua nga Znj. Marsida Xhaferllari, zëvendëskryetar i KED.

Në mbledhje morën pjesë gjithashtu Avokatja e Popullit, përfaqësuesit e autorizuar të Kryetarit të Kuvendit dhe të Presidentit të Republikës, si dhe përfaqësues të misionit të asistencës OPDAT.

KED vlerësoi se me konstituimin e tij, ky organ duhet të angazhohet menjëherë për të përmbushur të gjitha kompetencat dhe detyrimet që i ngarkon Kushtetuta dhe ligji, lidhur me verifikimin, vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve për pozicionet vakante për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.

Në vijim të mbledhjes, në zbatim të rendit të ditës, Këshilli u njoh me masat e marra nga Gjykata e Lartë për mbështetjen e shtuar administrative, buxhetore dhe me burime njerëzore për veprimtarinë e KED me qëllim përballimin e ngarkesës së punës së Këshillit gjatë vitit 2022. Duke vlerësuar masat e marra në këtë drejtim, Këshilli vlerësoi të evidentojë nevojën për saktësimin e mënyrës së shpërblimit të anëtarëve të tij përmes planifikimit buxhetor në kohën e duhur sipas parashikimeve ligjore. Po ashtu, Këshilli evidentoi edhe nevojën për efektivitetin e burimeve njerëzore administrative, duke kërkuar që këto burime t’i japin përparësi funksioneve në KED e për rrjedhojë, të lehtësohen nga ngarkesa e punës pranë Gjykatës së Lartë.

Judicial Appointments Council, based on article 5/1 of decision no. 2/2019 "On the lottery procedure for the appointment of rapporteurs for vacant positions in each institution", as amended, decided to conduct the lottery procedure for the rapporteur and advisor for the list of candidacies submitted in December 2021 at KED, for the vacant position of former judge of the Constitutional Court Mr. Fatmir Hoxha on 20.01.2022, at 15.00, for organizing the drawing of lots.

Most read