BREAKING NEWS

Romeo Kara: Ilir Meta has heard the news that he will be arrested, Ismailaj was afraid that he could be eliminated in the cell, if he has come out against the former president, the 'Pandora's Box' has been opened, from the bazaars that weaved in the fo...

Romeo Kara: Ilir Meta has heard the news that he will be arrested, Ismailaj was
x
BREAKING NEWS

Spartak Braho: The fight between Meta and Monika is a game to escape from the clutches of SPAK, this is why I left Iliri and why PL is a failed experiment, the former president will have the same fate as Berisha

Spartak Braho: The fight between Meta and Monika is a game to escape from the
x
BREAKING NEWS

The Supreme Court takes over the murder of Azem Hajdari, on May 23 the decision is made for Izet Haxhina, his lawyer gives the hard details: The plan was to kill Saliu in '98, not the former democratic deputy, here are the 23 pieces of evidence that ex...

The Supreme Court takes over the murder of Azem Hajdari, on May 23 the decision
x
BREAKING NEWS

Lawyer Arben Llangozi confesses the "bombastic" details about "SKY ECC" and the "McGonigal" file, Edi Rama has also been caught in the eavesdropping, here are the secrets from the 20 million euro concession that the former FBI agent received from the A...

Lawyer Arben Llangozi confesses the "bombastic" details about
x
BREAKING NEWS

Myslim Murrizi: Gazment Bardhi and Sali Berisha are not together, half of the SP parliamentary group have villas in Lalëz and houses in the residence of Gentiana Sula, this is how Rama is overthrown from power

Myslim Murrizi: Gazment Bardhi and Sali Berisha are not together, half of the SP
x
BREAKING NEWS

He accused him of not having denounced corruption, Endri Shabani bluffs the journalist Klodian Tomorri, reveals some of the scandals made public by Nisma Thurje and openly supports SPAK

He accused him of not having denounced corruption, Endri Shabani bluffs the
x
BREAKING NEWS

Economy expert, Fatos Çoçoli: Here is how much the pension increase will be that will be realized in October, the scheme that is being followed and the details of the two bonuses that the third age will receive for this year

Economy expert, Fatos Çoçoli: Here is how much the pension
x
BREAKING NEWS

Pact for immigrants/ Italian media react: Engjëll Agaçi, the key man in the Albania-Italy agreement, a former lawyer of...

Pact for immigrants/ Italian media react: Engjëll Agaçi, the key man
x

Aktualitet

He misused his duty, the decision is made for Fran Frroku

He misused his duty, the decision is made for Fran Frroku

1. The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime on 15.10.2022 submitted to the Court the request with the object: Sending for trial the criminal case against the defendants Fran Frrokaj, Sokol Toma, Bledar Cara, Gjovalin Marku, Adiona Martini, Juxhina Mema accused of the criminal offense "Abuse of duty", provided by article 248 of the Criminal Code.

2. The trial of this case took place with the rules of summary trial. At the end of the trial, the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime with a panel composed of judges Erjon Bani, Erjon Çela and Flojera Davidhi, with decision No. 13, dated 01.03.2024 decided:

The guilty plea of ??the defendant Fran Frrokaj, for committing the criminal offense "Abuse of duty" provided for by Article 248 of the Criminal Code and, based on this provision, his sentence of 2 (two) years of imprisonment.

In application of Article 406/1 of the Code of Criminal Procedure, 1/3 is deducted from the above measure of punishment, and the defendant Fran Frrokaj is finally sentenced to 1 (one) year and 4 (four) years of imprisonment.

The serving of the sentence for the defendant Fran Frrokaj will start from the day this decision becomes final and will be carried out in an IEVP, ordinary security prison.

Pursuant to Article 35 of the Penal Code, the removal of the right for the defendant Fran Frrokaj to exercise public functions for a period of 5 years.

The guilty plea of ??the defendant Sokol Toma, for committing the criminal offense "Abuse of duty" provided by Article 248 of the Criminal Code and based on this provision his sentence of 1 (one) year and 6 (six) months of imprisonment.

In application of Article 406/1 of the Code of Criminal Procedure, 1/3 is deducted from the above measure of punishment and the defendant Sokol Toma is finally sentenced to 1 (one) year of imprisonment.

In the application of Article 59 of the Penal Code, it is ordered to suspend the execution of the sentence of imprisonment by placing the defendant Sokol Toma on probation for a period of 2 (two) years, provided that during this time he does not commit another crime criminal as well as maintain regular contact with the Office of the Probation Service where he resides.

Pursuant to Article 35 of the Penal Code, the removal of the right for the defendant Sokol Toma to exercise public functions for a period of 5 years.

Dismissal of the trial of the criminal case against the defendant Bledar Cara, accused of committing the criminal offense "Abuse of duty" provided for by Article 248 of the Criminal Code, as pursuant to Articles 387/1 and 328/1/e of K.Pr.Penale, it turns out that with a final decision, the defendant was previously tried for the same criminal offense.

Deklarimin fajtor të të pandehurit Gjovalin Marku, për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” e parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë) muaj burgim.

Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Gjovalin Marku me 1 (një) vit burgim.

Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim duke e vënë të pandehurin Gjovalin Marku në provë për një periudhë kohe prej 2 (dy) vjetësh, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyrën e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e tij.

Në zbatim të nenit 35 të K.Penal, heqjen e të drejtës për të pandehurin Gjovalin Marku për të ushtruar funksione publike për një afat kohor 5 vjeçar.

Deklarimin fajtore të të pandehurës Adiona Martini, për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” e parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë) muaj burgim.

Ne aplikim të nenit 406/1 të Kodit te Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht e pandehura Adiona Martini me 1 (një) vit burgim.

Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim duke e vënë të pandehurën Adiona Martini në provë për një periudhë kohe prej 2 (dy) vjetësh, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyrën e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e saj.

Në zbatim të nenit 35 të K.Penal, heqjen e të drejtës për të pandehurën Adiona Martini për të ushtruar funksione publike për një afat kohor 5 vjeçar.

Pushimin e gjykimit të çështjes penale në ngarkim të të pandehurës Juxhina Mema, e akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” e parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, pasi në zbatim të neneve 387/1 dhe 328/1/e të K.Pr.Penale, rezulton se me vendim të formës së prerë e pandehura është gjykuar më parë për të njëjtën vepër penale.

Bazuar në nenin 36/1 shkronja “b” të K.Penal dhe në nenin 190/1 shkronja “a” të K.Pr.Penale konfiskohen dhe kalojnë në favor të shtetit pasuritë e paluajtshme të sekuestruara për llogari të këtij procedimi penal si mëposhtë:

Pasuria e paluajtshme nr. 5/5, vol, 22, fq. 21, ZK 1986, me sipërfaqe 8000 m2, me vendodhje Lezhë;

Pasuria e paluajtshme nr. 2/50, vol, 24, fq. 28, ZK 1987, me sipërfaqe 1148 m2, me vendodhje Lezhë;

Pasuria e paluajtshme nr. 821/30, vol, 6, fq. 141, ZK 2568, me sipërfaqe 27.009.80 m2, me vendodhje mali i Rencit, Lezhë;

Pasuria e paluajtshme nr. 821/28, vol, 6, fq. 139, ZK 2568, me sipërfaqe 30.663.70 m2, me vendodhje mali i Rencit, Lezhë;

The defenders appointed by the court mainly for the defendants of this trial av. Artan Simoni and av. Pravanera Doçi will be rewarded according to the rates established by law.

Procedural costs during the investigation phase as well as court costs are left to the defendants Fran Frrokaj, Sokol Toma, Gjovalin Marku and Adiona Martini jointly and severally.

Against this decision, the parties can appeal within 15 (fifteen) days to the Special Court of Appeal for Corruption and Organized Crime, which period starts from the day after the notification of the decision. 

 

Most read