BREAKING NEWS

The fate of the DP in the hands of the Court, comes the first reaction of Sali Berisha

The fate of the DP in the hands of the Court, comes the first reaction of Sali
x
BREAKING NEWS

Serious accident, two trucks collide, the driver of the concrete mixer is thrown to escape

Serious accident, two trucks collide, the driver of the concrete mixer is thrown
x
BREAKING NEWS

The law of strategic investments, Agron Shehaj reveals who are investing in the Albanian coast: Rama must be accountable to the citizens

The law of strategic investments, Agron Shehaj reveals who are investing in the
x
BREAKING NEWS

Video / "You are supporting Russia, are you really that stupid or not?", Anonymous 'declares war' on Serbia: We do not forget and we do not forgive, wait for us!

Video / "You are supporting Russia, are you really that stupid or
x
BREAKING NEWS

The judge who is in charge of the fate of the Democratic Party is appointed (NAME)

The judge who is in charge of the fate of the Democratic Party is appointed
x
BREAKING NEWS

The Albanian deputy is sentenced to prison

The Albanian deputy is sentenced to prison
x
BREAKING NEWS

Vladimir Putin warns again, threatens Europe: He will pay ...

Vladimir Putin warns again, threatens Europe: He will pay ...
x
BREAKING NEWS

Deputy Minister of Finance whitewashes the latest data / 32 names on the radar, asset control starts: What will the special unit verify

Deputy Minister of Finance whitewashes the latest data / 32 names on the radar,
x

Aktualitet

Demolition of apartments in the area of ??May 5, the People's Advocate reacts

Demolition of apartments in the area of ??May 5, the People's Advocate

The Institution of the People's Advocate has reacted this Wednesday afternoon regarding the situation created after the demolition of some apartments in the area of ??5 May in Tirana.

Through a statement to the media, the ombudsman suggests that it was the residents themselves who were familiar with the situation that occurred in their neighborhood regarding the demolition of apartments and have stated that they had a date for the release of apartments but do not know where they will shelters you.

Full notice:

The Institution of the People's Advocate, as it has informed and previously followed continuously and with concern the problem in the demolition of apartments located in the Administrative Units no. 8 and no. 4 areas "5 Maji", Tirana, from the intervention of IMT structures near the Municipality of Tirana in implementation of decision no. 533, dated 22.09.2021 of the Council of Ministers on expropriation for public interest, in function of the reconstruction process for the development of the area of re, in accordance with the obligatory local plan, through compensation with exchange for all assets affected by the implementation of the project "For the new development zone an administrative unit no. 4 and 8, zone" 5 May ", Municipality of Tirana".

The problem has been presented by a group of residents of Administrative Unit no. 8 and no. 4 Tirana for demolition of their apartments at the Institution of the People's Advocate on dt. 26.10.2021. Upon receiving the complaint, the assistant commissioners of the Administration Section in the institution of the People's Advocate, on dt. 26.10.2021 followed in the field the problems that accompanied the action of the structures of the Municipality of Tirana, IMT in the demolition of buildings / houses located in Unit No. 4 and 8 areas "5 Maji" Municipality of Tirana.

Residents oppose the demolition of their homes on the grounds that the Municipality of Tirana first lacked transparency regarding the acts produced by the Municipality of Tirana, namely the Property Exchange / Donation Agreement, which is not detailed with the relevant data and without information. what is the property that will be made available to residents in exchange for property received within the development of the area.

Through this complaint the residents claim that they were notified only about the release of the facilities on the specified date but have no further information regarding their accommodation. Residents say that their apartments are being taken away, but the Municipality of Tirana and subordinate structures have not announced the procedures that will be followed to guarantee housing after the release of their buildings.

Në kushet e situatës së tillë Institucioni i Avokatit të Popullit u vu në lëvizje për hetimin e gjithë procedurës së ndjekur nga organet kompetente në përcaktim të qartë të situatës së krijuar. Nëpërmjet korrespondencës me Bashkinë Tiranë në kuadër të këtij hetimi u kërkua informacion i detajuar mbi arsyet se përse nga ana e kësaj Bashkie është arritur në konkluzionin se shpronësimi i banorëve të këtyre ndërtesave/objekteve të ndodhura në njësitë administrative nr.4 dhe nr.8 Bashkia Tiranë, është mjeti i vetëm për realizimin e qëllimit publik përkatës në këtë rast për zhvillim të zonës.

Interesimit të Institucionit të Avokatit të Popullit Bashkia Tirane dhe strukturat përkatës nuk i është përgjigjur në kohë dhe më tej informacioni i paraqitur është i përgjithshëm i pa argumentuar dhe dokumentuar me aktet përkatëse.

Teksa Avokati i Popullit e vlerëson si pozitiv qëndrimin e shprehur në VKM e sipërcituar për mundësinë e pajisjes me apartament/banesë të të gjithë banorëve të prekur nga ky projekt, ai tërheq vëmendjen së pari për transparencën e cunguar që ka shoqëruar përpilimin dhe ekzekutimin e këtij vendimi, gjë që ka shkaktuar edhe një gjendje të dukshme pasigurie, paqartësie dhe shqetësimi për qytetarët.

Gjithashtu Avokati i Popullit tërheq vëmendjen mbi disa klauzola të këtij vendimi, të cilat për shkak të procedurave të ndjekura me justifikimin e emergjencës së krijuar nga tërmeti i vitit 2019, sot më 2022 nuk ofrojnë garanci të mjaftueshme për qytetarët të cilët preken nga prishja e objekteve të tyre e u premtohet në mënyrë evazive një formë kompensimi e pa-individualizuar dhe e pa-afatizuar.

Following the investigation, the representatives of the People's Advocate Institution have been present on the ground again today during the IMT interventions in the demolition of houses in this area and will continue to follow this problem until all issues are clarified. in respect of the law and the rights of Albanian citizens.

Most read