BREAKING NEWS

How Meta-Kryemadhi became millionaires during 30 years in politics, here are the untold stories of the couple who married in power and divorced in opposition, from the luxurious villa with 11 toilets, the palm trees that were brought by helicopter, the...

How Meta-Kryemadhi became millionaires during 30 years in politics, here are the
x
BREAKING NEWS

SPAK issues 19 arrest warrants for Tirana's incinerator, the list includes high-ranking officials, politicians, media leaders and their families, the details of the big operation are disclosed

SPAK issues 19 arrest warrants for Tirana's incinerator, the list includes
x
BREAKING NEWS

Does the UDB agency connect Sali Berisha and Baton Haxhiu, this is how the former prime minister defended the analyst for the villa in Golem who is being investigated by SPAK and "swallowed" all the slanderous accusations that they have exchanged with ...

Does the UDB agency connect Sali Berisha and Baton Haxhiu, this is how the
x
BREAKING NEWS

Sali Berisha did not have a mandate according to the Constitution, the head of the DP makes way for Argita and prepares to crown his daughter on the throne with the July 12 protest, Gaz Bardhi ends up as a "squeezed lemon"

Sali Berisha did not have a mandate according to the Constitution, the head of
x
BREAKING NEWS

The incinerators' money guarantees Arben Ahmetaj's life on the run, here are the transfers of hundreds of thousands of euros by Albanian taxpayers to Swiss offshores, SPAK reveals that the businessman who is helping him in Lugano is accused of money la...

The incinerators' money guarantees Arben Ahmetaj's life on the run,
x
BREAKING NEWS

Belinda Balluku "mountain" with reports to SPAK, here are all the scandals in which the deputy prime minister is involved, from investigations into incinerators, corrupt tenders, contracts, privatizations and up to scandalous firms for giving public lands

Belinda Balluku "mountain" with reports to SPAK, here are all the
x
BREAKING NEWS

Strong developments within SPAK, the prosecutors extend the investigation deadlines for Arben Ahmetaj by 3 months and send summons to the oligarch who is accused of money laundering

Strong developments within SPAK, the prosecutors extend the investigation
x
BREAKING NEWS

Spartak Ngjela reveals the "bombastic" behind-the-scenes: This is why the divorce of Ilir Meta and Monika Kryemadhi cannot save them from the shackles and the strong reason that DASH senior official Richard Nephew avoided meetings in Tirana with the 'R...

Spartak Ngjela reveals the "bombastic" behind-the-scenes: This is why
x

Aktualitet

They cheated the Italians unconsciously, SPAK made a mess of 3 Call Centers in Tirana/ The scheme is revealed, this is how they used Artificial Intelligence to...

They cheated the Italians unconsciously, SPAK made a mess of 3 Call Centers in

The Prosecutor's Office of the Republic near the Court of Milan and the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime (SPAK) have struck a case of the "wild telemarketing" phenomenon that afflicts millions of citizens every day.

According to SPAK's announcement, the investigations of the Italian authorities have established that a series of frauds were committed within a criminal organization. The frauds committed by the suspects started from countless phone calls (made even early in the morning or late in the evening) with which the data of the victims were collected, who were convinced that they were talking to employees of ARERA (Regulatory Authority for Energy and Environment Networks in Italy) or with the energy companies with which they had concluded regular electricity and gas supply contracts. This information was collected using a variety of excuses: the most frequently used one referred to phantom road works that had cut electric cables or gas pipelines and due to which it was necessary to temporarily activate a new contract with an operator " agreed".

When they failed to convince the victim with such reasoning, the accused used the data obtained during the phone calls to reactivate the contract by putting fake signatures at the end of the document. In other cases, when the activation procedure required voice recording, then the voice recording of the victim's voice, recorded during the call, was processed skillfully with audio editors or artificial intelligence applications in order to hear the pronunciation from the unconscious user, of the necessary personal data and the various "yes" he had to give for the answers to the questions of the operator responsible for obtaining consent.

Only after a few months did the real problems begin for the victims, who, completely unaware that they had signed a contract with a new energy company, received payment requests for unpaid bills. At that point began the ordeal of countless phone calls, with increasingly aggressive and intimidating tones, with which the people responsible for debt collection demanded payment of the unpaid amount.

Kontrollet në vend dhe ato informatike të urdhëruara nga Prokuroria e Milanos dhe Prokuroria e Posaçme kishin të bënin me gjithsej 35 objektiva, nga të cilët 32 në Itali dhe 3 në Shqipëri, në qytetin e Tiranës. Në veçanti, aktivitetet kishin si objektiv dy selitë operative të kompanive energjetike të Padovës (së fundmi të sanksionuara nga Garanti i Privatësisë dhe nga Antitrust), 12 seli të call center-ave (nga të cilat 3 në Shqipëri) dhe 21 subjekte duke përfshirë administratorë, kontabilistë, konsulentë dhe punonjës të kompanisë energjitike dhe të call center-ave.

Ndër elementët e shfaqur gjatë hetimeve marrin rëndësi të veçantë ato të gjetura në selinë e një call center ku u gjetën kopje të kontratave të rreme që ishin objekt i ankesës dhe të regjistrimeve zanore përkatëse. Për më tepër, u gjetën lista shumë të përditësuara të përdoruesve rezidencialë, të cilët do të kontaktoheshin për lidhjen e kontratave të energjisë elektrike dhe gazit, aq voluminoze (miliona të dhëna) saqë kërkojnë burime të konsiderueshme informatike për menaxhimin dhe konsultimin e tyre.

Prokuroria e Republikës pranë Gjykatës së Milanos dhe Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, duke përfshirë pjesëmarrjen e Policisë Postare dhe Shërbimit të Sigurisë Kibernetike Milano, të Shërbimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Policor – Zyrën e Ekspertit për Sigurinë në Shqipëri, së bashku me Byronë Kombëtare të Hetimit (B.K.H.), Departamentin e Policisë Kriminale – Drejtorinë e Hetimit dhe Krimit të Organizuar dhe të Njësisë së Krimeve Kibernetike të Policisë së Shtetit Shqiptar, kanë kryer sot me datë 25.06.2024, në Tiranë, veprime hetimore për llogari të një procedimi penal të autoriteteve italiane.

Nga hetimet e autoriteteve italiane është konstatuar se janë kryer një sërë mashtrimesh në kuadër të një organizate kriminale. Mashtrimet e kryera nga të dyshuarit kanë nisur nga telefonatat e panumërta (të bëra edhe herët në mëngjes apo në mbrëmje vonë) me të cilat janë mbledhur të dhënat e viktimave, të cilët ishin të bindur se po flisnin me punonjës të A.R.E.R.A. (Autoriteti Rregullator për Rrjetet e Energjisë dhe Mjedisit në Itali) ose me kompanitë e energjisë me të cilat kishin lidhur kontrata të rregullta furnizimi të energjisë elektrike dhe gazit. Këto informacione mblidheshin duke përdorur justifikime nga më të ndryshmet: ai i përdorur më shpesh i referohej punimeve fantazmë rrugore që ishin ndërprerë kabllot elektrike ose tubacionet e gazit dhe për shkak të të cilave ishte e nevojshme të aktivizohej përkohësisht një kontratë e re me një operator “dakordësuar”.

Kur nuk arrinin ta bindnin viktimën me arsyetime të tilla, të akuzuarit përdornin të dhënat e marra gjatë telefonatave për të aktivizuar sërish kontratën duke vendosur nënshkrime false në fund të dokumentit. Në raste të tjera, kur procedura e aktivizimit kërkonte regjistrimin zanor, atëherë përpunohej regjistrimi zanor i zërit të viktimës, i regjistruar gjatë telefonatës, me mjaft mjeshtëri me redaktues audio ose me aplikacione të inteligjencës artificiale në mënyrë që të dëgjohej shqiptimi nga përdoruesi i pavetëdijshëm, i të dhënave të nevojshme personale dhe “po”-të e ndryshme që duhet të jepte për përgjigjet e pyetjeve të operatorit përgjegjës për marrjen e pëlqimit.

Vetëm pas disa muajsh nisnin problemet e vërteta për viktimat, të cilët, fare të pavetëdijshëm që kishin nënshkruar kontratë me një kompani të re energjetike, u shkonin kërkesa pagese për faturat e papaguara. Në atë pikë fillonte kalvari i telefonatave të panumërta, me tone gjithnjë e më agresive dhe frikësuese, me të cilat personat përgjegjës për mbledhjen e borxheve kërkonin pagesën e shumës së papaguar.

Veprimtaria hetimore komplekse dhe e detajuar, e zhvilluar me ritme shumë të shpejta prej një viti e gjysmë, përfshinte analizimin e një sasie konsideruese të të dhënave elektronike dhe bankare, përveçse kryerjes së shërbimeve policore në territor, në Itali dhe Shqipëri, me qëllim marrjen e të gjitha provave të nevojshme.

Ndërsa hetimet merrnin formë, u arrit të identifikonin shumë viktima të tjera (rreth një mijë) të cilët ende nuk e kishin kuptuar se kishin rënë në grackën e organizatës kriminale. Shumë prej tyre kanë kontribuar në masë vendimtare për përfundimin e suksesshëm të hetimeve, duke bërë ankesë ose duke dhënë informacione të dobishme për rindërtimin e saktë të fakteve.

Kontrollet në vend dhe ato informatike të urdhëruara nga Prokuroria e Milanos dhe Prokuroria e Posaçme kishin të bënin me gjithsej 35 objektiva, nga të cilët 32 në Itali dhe 3 në Shqipëri, në qytetin e Tiranës. Në veçanti, aktivitetet kishin si objektiv dy selitë operative të kompanive energjetike të Padovës (së fundmi të sanksionuara nga Garanti i Privatësisë dhe nga Antitrust), 12 seli të call center-ave (nga të cilat 3 në Shqipëri) dhe 21 subjekte duke përfshirë administratorë, kontabilistë, konsulentë dhe punonjës të kompanisë energjitike dhe të call center-ave.

Among the elements revealed during the investigations, those found in the headquarters of a call center where copies of the false contracts that were the subject of the complaint and the corresponding voice recordings were found are of particular importance. In addition, very up-to-date lists of residential users to be contacted for the conclusion of electricity and gas contracts were found, so voluminous (millions of data) that they require significant computing resources for their management and consultation.

Also thanks to the seizure of computer systems, remote servers, cloud spaces and specialized technological equipment, the operation gave a very heavy blow to the phenomenon of "wild telemarketing" that afflicts millions of citizens every day, absolutely transversely and in violation of the rules aimed at consumer protection.