BREAKING NEWS

Four minor children are transported to the Durrës hospital, the police reveal the first details of the serious event

Four minor children are transported to the Durrës hospital, the police
x
BREAKING NEWS

Robert Pope reveals the big blunder that Yuri Kim made at America's Independence Day: It's embarrassing

Robert Pope reveals the big blunder that Yuri Kim made at America's
x
BREAKING NEWS

"Today a big dream came true", Kreshnik Spahiu gives the big news: Thank you God

"Today a big dream came true", Kreshnik Spahiu gives the big news:
x
BREAKING NEWS

Following the high numbers in the country, the Ministry of Health reveals how many infections and loss of life have been recorded in the last 24 hours from COVID

Following the high numbers in the country, the Ministry of Health reveals how
x
BREAKING NEWS

The "invasion" of Albania by the African heat, the weather takes a big turn next week, here's what is expected to happen

The "invasion" of Albania by the African heat, the weather takes a big
x
BREAKING NEWS

Will the Meta-Berisha reunion happen? Journalist Robert Pope makes a strong statement about the two politicians

Will the Meta-Berisha reunion happen? Journalist Robert Pope makes a strong
x
BREAKING NEWS

Scorching temperatures won't last long, weather takes an unexpected turn, here's what awaits us next week

Scorching temperatures won't last long, weather takes an unexpected turn,
x
BREAKING NEWS

"Don't touch us...", Putin's ally threatens the West with revenge: You will get the answer in just a second!

"Don't touch us...", Putin's ally threatens the West with
x

Aktualitet

Lushnja massacre, GJKKO gives decision for Orges Bilbil and Anterio Kaloshi

Lushnja massacre, GJKKO gives decision for Orges Bilbil and Anterio Kaloshi

Anterio Kaloshi and Orges Bilbili were sentenced to life imprisonment by the GJKKO, in connection with the serious event of 2017, known as the "Lushnja Massacre".

Bilbili and Kaloshi were accused of being the perpetrators of the Lushnja massacre, where they killed Zamir Latifi and Jurgen Hoxha on October 11, 2017 in Lushnja, but the target, Julio Shkurti, the nephew of Aldo Bares, the leader of the Lushnja gang, escaped. Marjus Xhepexhiu and Bujar Turku were injured in this assassination.

VENDOSI:

Termination of the criminal charge against the defendant Orgest Bilbili, for the criminal offense "Premeditated Murder", remaining attempted, to the detriment of the victim Julio Shkurti, committed in collaboration, in the form of a structured criminal group, provided by Articles 78, second paragraph of 22, in conjunction with Article 28, point 4 of the Criminal Code, as the criminal prosecution should not have started.

1.1 The guilty declaration of the defendant Orgest Bilbili for the criminal offense "Murder in other qualifying circumstances" against two or more persons, to the detriment of the victims Zamir Latifi, Jurgen Hoxha, Bujar Turku, Marius Xhepexhiu, committed in collaboration, in the form of a group structured criminal, "Committing criminal offenses by a criminal organization and structured criminal group" provided by Articles 79 / dh, in conjunction with Articles 28, points 4 and 334, point 1 of the Criminal Code and his sentence of life imprisonment.

1.2 The guilty declaration of the defendant Orgest Bilbili for the criminal offense "Illegal possession and production of weapons, explosive weapons and ammunition", committed in collaboration, in the form of a structured criminal group, "Committing criminal offenses by a criminal organization and structured group criminal ”, provided by Articles 278, first paragraph, in conjunction with Articles 28, points 4 and 334, point 1 of the Criminal Code and his sentence of 10 years imprisonment.

1.3 The guilty declaration of the defendant Orgest Bilbili for the criminal offense "Structured criminal group" in the form of participation, provided by Article 333 / a, second paragraph of the Criminal Code and his sentence of 4 years imprisonment.

1.4 Pushimin e akuzës penale kundër të pandehurit Orgest Bilbili për veprën penale “Prishja e qetësisë publike”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 274, në lidhje me nenin 28, pika 4 të Kodit Penal, pasi ndjekja penale nuk duhet të fillonte.

1.5 Në aplikim të nenit 55, paragrafi i parë i Kodit Penal, bashkimin e dënimeve dhe dënimin përfundimisht të të pandehurit Orgest Bilbili me burgim të përjetshëm.

1.6 Në mbështetje të nenit 15, 16 pika 1, gërma a) të ligjit Nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, këtë dënim, i pandehuri Orges Bilbili, ta kryejë në një Institucion të Sigurisë së Lartë.

Pushimin e akuzës penale kundër të pandehurit Anterio Kaloshi, për veprën penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë, në dëm të viktimës Xhulio Shkurti, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 78, paragrafi i dytë e 22, në lidhje me nenin 28, pika 4 të Kodit Penal, pasi ndjekja penale nuk duhet të fillonte.

2.1 Deklarimin fajtor të të pandehurit Anterio Kaloshi për veprën penale të “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese” ndaj dy ose më shumë personave, në dëm të viktimave Zamir Latifi, Jurgen Hoxha, Bujar Turku, Marius Xhepexhiu, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal”  parashikuar nga nenet 79/dh, në lidhje me nenet 28, pika 4 dhe 334, pika 1 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me burgim të përjetshëm.

2.2 Deklarimin fajtor të të pandehurit Anterio Kaloshi për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 278, paragrafi i parë, në lidhje me nenet 28, pika 4 dhe 334, pika 1 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 10 vjet burgim.

2.3 Deklarimin fajtor të të pandehurit Anterio Kaloshi për veprën penale “Grup i strukturuar kriminal” në formën e pjesëmarrjes, parashikuar nga neni 333/a, paragrafi i dytë i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 4 vjet burgim.

2.4 Pushimin e akuzës penale kundër të pandehurit Anterio Kaloshi për veprën penale “Prishja e qetësisë publike”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 274, në lidhje me nenin 28, pika 4 të Kodit Penal, pasi ndjekja penale nuk duhet të fillonte.

2.5 Në aplikim të nenit 55, paragrafi i parë i Kodit Penal, bashkimin e dënimeve dhe dënimin përfundimisht të të pandehurit Anterio Kaloshi me burgim të përjetshëm.

2.6 Në mbështetje të nenit 15, 16 pika 1, gërma a) të ligjit Nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, këtë dënim, i pandehuri Anterio Kaloshi, ta kryejë në një Institucion të Sigurisë së Lartë.

3.Në bazë të nenit 190 gërma të K.Pr.Penale,  lidhur me provat materiale të sekuestruara gjatë hetimeve gjykata disponon si më poshtë:

– CD-të ku janë dokumentuar të dhënat në rrugë elektronike të kompanive telefonike mbeten pjesë e fashikullit të gjykimit.

– Një automjet tip autoveturë e djegur me targa AA 726 PC, të asgjësohet.

– Armë zjarri tip automatike me numra 083191, 01331-83 dhe 07725 gjithësej 3 copë të asgjësohen.

Në bazë të nenit 190 gërma a) të K.Pr.Penale,  konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit të provave materiale:

– Një armë zjarri pistoletë Nr. 758440,66 1962, e viktimës Zamir Latifi të konfikshet dhe kalojë në favor të shtetit.(7 fishekët e kësaj arme sipas aktit të eskprtimit nr. 11309 datë 20.10.2017 janë përdorur gjatë ekspertimit).

– 41 gëzhojat dhe dy predhat të ruhen në kartotekën balistike të I.P.SH.

4. Procedural costs incurred during the investigation phase (according to the relevant form), as well as court costs according to the attached form, are borne jointly by the defendants.

An appeal against this decision is allowed within 15 (fifteen) days, in the Special Court of Appeal for Corruption and Organized Crime, starting this deadline from the next day of the notification of this decision.