BREAKING NEWS

PD primaries/ Counting closes in branch 5 of Tirana, who wins from the 7 candidates

PD primaries/ Counting closes in branch 5 of Tirana, who wins from the 7
x
BREAKING NEWS

Kokalari does not hold back against the DP deputy: He is loyal, but some power should be taken away from him

Kokalari does not hold back against the DP deputy: He is loyal, but some power
x
BREAKING NEWS

"Your figures are inconsistent with those of the DP", the journalist "closely voices" Alimehmet

"Your figures are inconsistent with those of the DP", the journalist
x
BREAKING NEWS

Primaries/ Only got 32 votes, Sazan Guri bursts into accusations: They stole me too

Primaries/ Only got 32 votes, Sazan Guri bursts into accusations: They stole me
x
BREAKING NEWS

Have there been socialist voters? I am surprised by Sali Berisha's answer

Have there been socialist voters? I am surprised by Sali Berisha's answer
x
BREAKING NEWS

EU summit in Tirana, Vucic changes his mind? This is when the Serbian president is expected to make the decision

EU summit in Tirana, Vucic changes his mind? This is when the Serbian president
x
BREAKING NEWS

"There were socialists in the DP lists"/ The studio debate between the candidates in Kama and Flamur Nokës broke out

"There were socialists in the DP lists"/ The studio debate between the
x
BREAKING NEWS

NAME/ PD primaries, the counting for the Municipality of Durrës ends, here's who won

NAME/ PD primaries, the counting for the Municipality of Durrës ends,
x

Aktualitet

The law for the legalization of cannabis is ready/ Cultivators will be provided with a 15-year license, details of how to obtain a license are revealed

The law for the legalization of cannabis is ready/ Cultivators will be provided

The Albanian government has ready the law for the legalization of cannabis for medical purposes, where growers will be provided with a 15-year permit.

The draft states, among other things, that companies interested in cultivating cannabis must prove that they have a capital of no less than 100 million ALL.

The entity that obtains the cannabis cultivation license enjoys it for 15 years with the right of renewal. The area that can be cultivated in the designated area is from 5 to 20 hectares.

What are the conditions that a person must get the license?

The draft states that the legal entity that competes for an activity license for medical purposes must:

a) submit the business development plan, identifying the cultivation model and the purpose of cultivation as well as the minimum and maximum area of ??the development unit.

b) to present the processing plan of the drying, cutting and storage facilities, equipped in accordance with the production capacity, foreseen in advance in the development plan of

c) submit the security plan for the surface for cultivation and processing, defining the elements of protection, fencing, security with cameras and physical security for 24 hours, barrier elements before the entrance and barbed wire on the fence, according to the provisions of the standards of the relevant Decision of Council of Ministers.

ç) Self-declaration for the employment of at least fifteen people, two of whom are qualified employees in the field of pharmacy and agro-engineering with work experience of no less than three years in the relevant field.

d) Self-declaration of the readiness to conclude an agreement with the responsible structure of the ministry responsible for public order and security to guarantee access for inspection to the private physical security company that supervises the cultivation environments of the cannabis plant and its by-products as well as the movement of vehicles dedicated to the circulation of raw materials and products, according to the rules and tariffs determined by the Council of Ministers.

dh) Vetëdeklarim se do të fillojë ushtrimin e veprimtarive të përshkruara në licencën e brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e licencës të aktivitetit.

e) Vetëdeklarim se pas vitit të tretë do të paguajë një tarifë vjetore të barabartë me 1,5 % të qarkullimit vjetor, por në çdo rast, jo më pak se kundërvlefta në monedhën kombëtare Lek e shumës jo më pak se 10,000,000 (dhjetë milionë) Lekë.

Sipas draftit, subjekti që fiton licencën e kultivimit e gëzon atë për 15 vite me të drejtë rinovimi. Sipërfaqja që mund të kultivohet në zonën e caktuar është nga 5 deri në 20 hektarë.

Agjencia Kombëtare e Kontrollit dhe Monitorimit të Kultivimit

Po ashtu do të krijohet Agjencia Kombëtare e Kontrollit dhe Monitorimit të Kultivimit e Përpunimit të kanabisit, strukturë e së cilës do të miratohet nga kryeministri.

–        Agjencia është institucioni përgjegjës për monitorimin e zbatimit të parashikimeve të këtij ligji në lidhje me kontrollin dhe mbikëqyrjen e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj.

–        Agjencia organizohet dhe funksionon në nivel qendror, si person juridik publik me seli në Tiranë, në varësi të ministrit përgjegjës për shëndetësinë.

–        Agjencia e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe bashkëpunon me institucionet e administratës shtetërore në nivel qendror dhe vendor.

–        Burimet e financimit të Agjencisë janë nga buxheti i shtetit dhe veprimtaria buxhetore dhe financiare e saj, i nënshtrohet legjislacionit në fuqi për menaxhimin financiar dhe kontrollin.

– The agency has the coat of arms, logo and official seal. The coat of arms consists of the Coat of Arms of the Republic of Albania with the notes "Republic of Albania, Ministry of Health and Social Protection, National Agency for Monitoring the Cultivation and Processing of the Cannabis Plant and the Production of its Byproducts".

- The seal of the Agency has the form and constituent elements defined in the legislation in force for the production, administration, control and storage of official seals.