BREAKING NEWS

Lulzim Basha comes out with a strong appeal to Albanians: The best response to Belgrade's policies

Lulzim Basha comes out with a strong appeal to Albanians: The best response to
x
BREAKING NEWS

The elderly man in Durrës 'goes crazy'/ He tries to rape a 50-year-old woman, this is what the police found during the search

The elderly man in Durrës 'goes crazy'/ He tries to rape a
x
BREAKING NEWS

"Concerned about Russian funding in the Balkans", the American senator: Albania must decide for itself

"Concerned about Russian funding in the Balkans", the American
x
BREAKING NEWS

"Europe will have enough gas"/ The Russian "nightmare" ends, Von der Leyen gives the fantastic news

"Europe will have enough gas"/ The Russian "nightmare" ends,
x
BREAKING NEWS

Covid-19 is not over yet, the Ministry of Health reveals what is happening in the country

Covid-19 is not over yet, the Ministry of Health reveals what is happening in
x
BREAKING NEWS

It is known as "gunpowder power"! American experts give the warning, reveal Putin's plans for the Balkans

It is known as "gunpowder power"! American experts give the warning,
x
BREAKING NEWS

The Transparency Board changes the prices again, this is how much oil, gasoline and gas will be sold

The Transparency Board changes the prices again, this is how much oil, gasoline
x
BREAKING NEWS

Montenegrin media shock Albanian politics, Sali Berisha "Moscow's eye" in Tirana, this is who is the Russian oligarch who distributed money in Albania and cooperated with the head of "Foltore"

Montenegrin media shock Albanian politics, Sali Berisha "Moscow's
x

Ekonomia

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the area of ??Durrës, the Arabs are granted the port and 54 thousand m2 of land for construction

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the

Despite the strong objections of civil society and the Albanian opposition, the "Rama 3" government seems determined to make reality and even advance the 2 billion Euro Navy project in Durrës. On December 3, the Parliament of Albania quietly approved a law on economic cooperation between the governments of Albania and the United Arab Emirates, while this week decision no. 494, dated 21.7.2022 for Some changes in decision no. 861, dated 29.12.2021, of the Council of Ministers, "for the transfer, to the real estate fund for the support of strategic investments, of state real estate, in cadastral area no. 8514, Durrës municipality, for the development and implementation of the strategic investment project "Durrës Yachts & Marina", and for the change of administration responsibility, from the Durrës Port Authority to the Ministry of Finance and Economy". The basis of this agreement was laid during a recent visit by ministers and senior government officials to the United Arab Emirates, where they were seen in a video dining at a luxury restaurant in Dubai. The whole substance of the law is but one article; exclusion from public procurement of all projects to be financed by Arab companies in Albania. That is, it gives the government the right to bargain with companies from the United Emirates without any control and without any legal responsibility, while it is granted 812,600.98 m2 of land or 81 hectares, of which 54 thousand m2, the company uses for construction. although it is state land, as can be seen in the decision provided by "SOT" newspaper. "The transfer to the real estate fund for the support of strategic investments (FPPMIS), which is administered by the ministry responsible for the economy, of state real estate in cadastral area no. 8514, Durrës Municipality, with a total area of ??812 600.98 (eight hundred twelve thousand six hundred ninety eight) m2, of which 54 217.51 ??(fifty four thousand two hundred seventeen point fifty one) m2 of construction area defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it", says the decision, which has already been published in the Official Gazette. which is administered by the ministry responsible for the economy, of state real estate in cadastral area no. 8514, Durrës Municipality, with a total area of ??812 600.98 (eight hundred twelve thousand six hundred ninety eight) m2, of which 54 217.51 ??(fifty four thousand two hundred seventeen point fifty one) m2 of construction area defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it", says the decision, which has already been published in the Official Gazette. which is administered by the ministry responsible for the economy, of state real estate in cadastral area no. 8514, Durrës Municipality, with a total area of ??812 600.98 (eight hundred twelve thousand six hundred ninety eight) m2, of which 54 217.51 ??(fifty four thousand two hundred seventeen point fifty one) m2 of construction area defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it", says the decision, which has already been published in the Official Gazette.

Ja si projektit iu hap rruga pas darkës në restorantin e Nusretit

Por tashmë që ligji ka kaluar dhe vendimi ka hyrë në fuqi, pasi është botuar këtë javë në Fletoren Zyrtare, pritet të vijë fatura e kripur për vendin. Qëllimi kryesor i këtij ligji dhe vizitës së gjysmës së qeverisë në Dubai ishte një projekt okult në Portin e Durrësit, që do të zhvillohet nga grupi arab Ebaar. Sipas marrëveshjes, qeveria do t’u falë arabëve Portin e Durrësit dhe rreth 812 600.98 m2  ose 81 hektarë tokë, në zonën përreth. Në këmbim grupi Emaar do të investojë 2 miliardë dollarë për të ndërtuar pallate, hotele dhe një port turistik në tokën e falur. Ndërsa porti i ri i mallrave do të ndërtohet në Porto Romano, por jo nga kompania arabe, por nga lekët e qytetarëve shqiptarë. Ky është një projekt aventurier, përmes të cilit arabët do të aneksojnë disa hektarë tokë në bregdet për të ngritur bizneset e tyre, ndërsa qytetarët shqiptarë do të humbasin Portin më të madh të vendit, i cili do të kërkojë qindra milionë euro të tjera për t’u ndërtuar sërish, nëse do të ndërtohet dhe nuk do të lihet rrugëve siç e ka zakon qeveria me veprat publike. Madje për të vënë në jetë këtë projekt, qeveri ka hequr dorë edhe nga 60 milionë euro grante dhe kredi të buta nga Bashkimi Europian, për të cilat ka dy marrëveshje të nënshkruara nga Damian Gjiknuri. Pra, si duket kjo është arsyeja që e detyroi gjysmën e qeverisë të zbarkojë në Dubai.

Ja vendimi i plotë i qeverisë i botuar në Fletoren Zyrtare

1- Titulli i vendimit riformulohet, si më poshtë vijon:

“Për transferimin, në Fondin e Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike, dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të pronave të paluajtshme shtetërore, në zonën kadastrale nr. 8514, Bashkia Durrës, për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “Marina dhe jahtet e Durrësit (Durrës Yachts & Marina)”.

2- Pikat 1 dhe 2 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“1. Transferimin në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike (FPPMIS), i cili administrohet nga ministria përgjegjëse për ekonominë, të pasurive të paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8514, Bashkia Durrës, me sipërfaqe totale 812 600.98 (tetëqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind pikë nëntëdhjetë tetë) m2, nga të cilat 54 217.51 (pesëdhjetë e katër mijë e dyqind e shtatëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e një) m2 sipërfaqe ndërtimore të përcaktuara në shtojcën 1 dhe në plan-vendosjen që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij.

2. The change of responsibility for the administration, from the Durrës Port Authority, the Ministry of the Interior, the Ministry of Education and Sports and the Ministry of Justice, to the Ministry of Finance and Economy, of the real estate defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it.".

3. Appendix 1, attached to decision no. 861, dated 29.12.2021, of the Council of Ministers, is replaced by the appendix with the same number, which is attached to this decision.

4. The Ministry of Finance and Economy, the Albanian Investment Development Agency, the State Cadastre Agency and all the institutions defined in point 2 are charged with the implementation of this decision. This decision enters into force immediately and is published in the Official Gazette.

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the